więcej


Inicjatywy lokalne

Różnorodność biologiczna: zachęcanie władz lokalnych na całym świecie do działania (10580)

2010-09-18

Drukuj
W jaki sposób lokalna administracja może oszczędzać pieniądze, a jednocześnie pobudzać gospodarkę, podnosić jakość życia i tworzyć miejsca pracy? Zgodnie z najnowszym sprawozdaniem – poprzez włączenie kwestii związanych z funkcjami ekosystemu do procesu kształtowania polityki 
Sprawozdanie zatytułowane „Ekonomika ekosystemów i różnorodności biologicznej dla lokalnych i regionalnych decydentów politycznych” (The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) for Local and Regional Policy Makers) wskazuje lokalnym decydentom sposób, w jaki mogą lepiej zrozumieć wartości i funkcje kapitału naturalnego, takiego jak obszary zalesione, parki i szlaki wodne oraz odnieść korzyści na poziomie lokalnej polityki w dziedzinach takich jak zarządzanie miastem, planowanie przestrzenne i zarządzanie obszarami chronionymi.

Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: „Władze zajmujące się planowaniem na szczeblu lokalnym i regionalnym mają ogromny potencjał i mogą sprawić wiele dobrego. W niniejszym sprawozdaniu zaprezentowano szereg pochodzących z całego świata przykładów, w których przy podejmowaniu decyzji dotyczących planowania na poziomie lokalnym z powodzeniem uwzględniono kwestie związane z ochroną różnorodności biologicznej, oraz szczegółowo przedstawiono korzyści dla społeczności lokalnych. W wielu przypadkach jest to plan postępowania na drodze do osiągnięcia dobrej sytuacji ekologicznej”.

Koordynujący badanie TEEB Pavan Sukhdev stwierdził: „Wielorakie i złożone walory natury mają bezpośredni wpływ ekonomiczny na dobrobyt człowieka oraz na wydatki publiczne na poziomie zarówno lokalnym, jak i krajowym. Poprzez obserwację poszczególnych korzyści, jakie czerpiemy z przyrody, możemy zauważyć, w jaki sposób jesteśmy zależni od środowiska naturalnego – bezpośrednio oraz pośrednio. Wiedza ta może stanowić znaczne wsparcie dla polityki lokalnej i zarządzania publicznego. Zachęcamy władze lokalne do zapoznania się ze sprawozdaniem i uzmysłowienia sobie korzyści płynących z przyrody oraz ekonomicznego wymiaru ich lokalnego kapitału naturalnego”.

Uwzględnianie różnorodności biologicznej na szczeblu podstawowym w Europie…

W nowym sprawozdaniu „TEEB dla lokalnych i regionalnych decydentów politycznych” przygotowanym w ramach inicjatywy „Ekonomika ekosystemów i różnorodności biologicznej” realizowanej pod egidą Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska podkreśla się, w jak dużym stopniu miasta są zależne od przyrody i przedstawia przykłady, w jaki sposób funkcje ekosystemu mogą zapewniać oszczędne rozwiązania na potrzeby usług komunalnych. W badaniu pokazano – na przykładzie Rzymu – jakie korzyści przynosi miastu korzystanie z 5 tys. ha miejskich zieleńców oraz jak lokalne władze w Walii przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców poprzez udostępnianie coraz większej liczby terenów zielonych. Zaleca się między innymi stosowanie systemów opłat za korzystanie z funkcji ekosystemu, wytycznych dotyczących nagradzania za dobre gospodarowanie lokalnym kapitałem naturalnym oraz stosowanie systemów certyfikacji i oznakowań.

…i na całym świecie

W badaniu, analizie i opracowywaniu sprawozdania „TEEB dla lokalnych i regionalnych decydentów politycznych” wzięło udział ponad 140 ekspertów w dziedzinie nauki, gospodarki i polityki pochodzących z ponad 40 krajów na całym świecie. Sprawozdanie zawiera studia przypadków z licznych krajów, m.in. Republiki Południowej Afryki, Indii, Australii, Wietnamu i Peru. Oprócz zwrócenia uwagi na znaczenie oceny funkcji ekosystemu w sprawozdaniu podkreśla się również trzy zasadnicze kwestie wymagające rozważenia, jeśli kapitał naturalny ma działać na rzecz rozwoju lokalnego:
 
1: Sprawiedliwy podział praw do korzystania z dobrodziejstw natury. Zmiany w polityce wpływają często na podział funkcji lub dostęp do nich. Należy to uwzględnić w procesie podejmowania decyzji.
2: Maksymalne wykorzystanie dostępnej wiedzy naukowej i doświadczalnej. Pomoże to znaleźć wspólny język dla ogarnięcia zróżnicowanych poglądów.
3: Zaangażowanie zainteresowanych stron w cały proces, tak by nadać priorytetowy charakter działaniom politycznym na poziomie lokalnym oraz opracować wykonalne i skuteczne działania.
 
Informacje ogólne

Aktywa naturalne na naszej planecie – od pojedynczych gatunków po ekosystemy, takie jak lasy, rafy koralowe, słodka woda i gleby – kurczą się w zastraszającym tempie. Utrata różnorodności biologicznej oznacza każdego roku miliardowe koszty dla światowej gospodarki, co ma niekorzystny wpływ na gospodarki, perspektywy biznesowe i możliwość walki z ubóstwem.

TEEB – Ekonomika ekosystemów i różnorodności biologicznej – to projekt finansowany przez Komisję Europejską i rządy Niemiec, Zjednoczonego Królestwa, Niderlandów, Szwecji, Norwegii, Belgii i Japonii. Jego celem jest opracowanie argumentów ekonomicznych pozwalających zmienić sposób, w jaki oceniamy aktywa pochodzące z natury i nimi zarządzamy.

Obecne sprawozdanie jest trzecim z kolei sprawozdaniem zainteresowanych stron TEEB (dwa poprzednie dotyczyły krajowych decydentów i przedsiębiorstw), a zarazem ostatnim przed przedstawieniem ogólnych wyników inicjatywy TEEB na dziesiątym spotkaniu Konferencji Stron konwencji o różnorodności biologicznej w japońskiej Nagoi w październiku. 

źródło: © Unia Europejska, 1995-2010
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej