więcej


Inicjatywy lokalne

Przyszłość temperaturowych nisz ludzkich (21312)

2020-05-13

Drukuj
galeria

Przez tysiące lat ludzie koncentrowali się w zaskakująco wąskim podzbiorze dostępnych klimatów Ziemi, charakteryzujących się średnimi rocznymi temperaturami około ∼13 ° C. Ten rozkład prawdopodobnie odzwierciedla niszę temperaturową człowieka związaną z podstawowymi ograniczeniami.

W zależności od scenariuszy wzrostu populacji i ocieplenia, przewiduje się, że w ciągu najbliższych 50 lat od 1 do 3 miliardów ludzi pozostanie poza warunkami klimatycznymi, które służyły ludzkości przez ostatnie 6000 lat. Przy braku łagodzenia klimatu lub migracji znaczna część ludzkości będzie narażona na średnie roczne temperatury wyższe niż obecnie.

Wszystkie gatunki mają niszę środowiskową i pomimo postępu technologicznego ludzie raczej nie będą wyjątkiem. Przez tysiąclecia ludzkie populacje przebywały w tej samej wąskiej części koperty klimatycznej dostępnej na kuli ziemskiej, charakteryzującej się głównym trybem od około 11°C do 15°C średniej rocznej temperatury. Wspierając fundamentalny charakter tej niszy temperaturowej, obecna produkcja roślin i zwierząt gospodarskich jest w dużej mierze ograniczona do tych samych warunków, a te same wartości optymalne zostały znalezione w rolniczej i nierolniczej produkcji gospodarczej krajów poprzez analizy zmienności z roku na rok. 

W dotychczasowym scenariuszu zmiany klimatu przewiduje się, że położenie geograficzne tej niszy temperaturowej ulegnie zmianie w ciągu najbliższych 50 lat w porównaniu z przesunięciem od 6000 BP. Populacje nie będą po prostu śledzić zmieniającego się klimatu, ponieważ adaptacja na miejscu może rozwiązać niektóre wyzwania, a wiele innych czynników wpływa na decyzje o migracji. Niemniej jednak przy braku migracji przewiduje się, że jedna trzecia światowej populacji doświadczy średniej rocznej temperatury >29°C, które obecnie znajduje się tylko na 0,8% powierzchni ziemi, głównie skoncentrowanej na Saharze. Ponieważ potencjalnie najbardziej dotknięte regiony należą do najbiedniejszych na świecie, gdzie zdolności adaptacyjne są niskie, poprawa rozwoju człowieka na tych obszarach powinna stanowić priorytet obok łagodzenia zmiany klimatu. 

Globalne ocieplenie wpłynie na ekosystemy, a także na zdrowie ludzkie, źródła utrzymania, bezpieczeństwo żywności, zaopatrzenie w wodę i wzrost gospodarczy na wiele sposobówPrognozuje się, że gwałtownie uderzenia ciepła wzrosną wraz ze stopniem ocieplenia. Na przykład szacuje się, że ocieplenie do 2°C w porównaniu z 1,5°C zwiększy liczbę osób narażonych na ryzyko związane z klimatem i ubóstwo nawet o kilkaset milionów do 2050r. Trudno jednak przewidzieć wpływ złożonej interakcji mechanizmów napędzanych przez ocieplenie.

Duży wpływ na dobrostan ludzi zależeć będzie od reakcji społecznych. Często istnieją opcje lokalnych adaptacji, które mogą poprawić efekty przy wystarczających zasobachJednocześnie, podczas gdy niektóre regiony mogą napotkać malejące warunki do rozwoju ludzi, warunki w innych miejscach poprawią się. Dlatego pomimo ogromnych barier psychologicznych, społecznych i politycznych w migracji, zmiana geograficznego rozmieszczenia populacji ludzkiej i produkcji rolnej jest kolejną prawdopodobną częścią spontanicznej lub zarządzanej adaptacyjnej reakcji ludzkości na zmieniający się klimat

Oczywiste jest, że konieczne jest zrozumienie warunków klimatycznych niezbędnych do rozwoju ludzi. Pomimo długiej i burzliwej historii badań nad rolą klimatu i środowiska jako całości, społeczeństwa w geografii i poza nią, powiązania przyczynowe pozostają trudne do ustalenia, a twierdzenia deterministyczne są w dużej mierze obalone, biorąc pod uwagę złożoność omawianych relacjiZamiast ponownie wprowadzać mętne wody determinizmu środowiskowego, przyjrzymy się temu złożonemu i kontrowersyjnemu zagadnieniu. Wydobywamy olbrzymie zbiory informacji demograficznych, użytkowania gruntów i klimatu, które stały się dostępne w ostatnich latach, aby zapytać, jakie były warunki klimatyczne dla życia ludzkiego w ciągu ostatnich tysiącleci, a następnie zbadać, gdzie przewidywane są te warunki w przyszłości .

Wyniki badania można zobaczć TUTAJ


Źródło: www.pnas.org


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej