więcej


Inicjatywy lokalne

Prosument: 50 mln zł na OZE dla samorządów (18875)

2015-09-04

Drukuj
galeria

50 mln złotych dla samorządów na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii  NFOŚiGW ogłosił konkurs o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Prosument. Wnioski można składać od 10 sierpnia.

– Wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczamy kolejne pieniądze dla mieszkańców na rozwój odnawialnych źródeł energii. Ponadto, inwestycje te, ograniczając zapotrzebowanie na energię z paliw kopalnych, przyczynią się także do poprawy jakości powietrza – mówi minister środowiska Maciej Grabowski.

Dofinansowanie z NFOŚiGW mogą uzyskać przedsięwzięcia, które związane są z zakupem i montażem instalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych. Jest to 6 rodzajów mikroinstalacji: kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i układy mikrokogeneracyjne.

Wnioski można składać od 10 sierpnia 2015 r., beneficjentami konkursu są:

  • jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki lub stowarzyszenia,
  • spółki prawa handlowego, w których jst posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych jst wskazanych w ustawach.

Beneficjenci dokonują wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, a także wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi.

W ramach naboru przeznaczono 50 mln zł do wydatkowania w latach 2015-2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r. Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym w formie:

  • dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji),
  • pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku: na pozostałe koszty kwalifikowane.

Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 200 tys. zł.

Więcej o konkursie na stronie NFOŚiGW.

Prosument to program, który poprzez zachęty finansowe ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej, postaw prosumenckich oraz promocję technologii odnawialnych źródeł energii (OZE).

Program umożliwia osobom fizycznym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystujących OZE do produkcji ciepła i prądu z możliwością sprzedaży nadwyżek do sieci. Prosument umożliwia także uzyskanie wsparcia finansowego dla wymiany istniejących już instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w nowej ofercie programowej na lata 2015-2020 zapowiedział wzrost środków przeznaczonych na ten program do 800mln zł, z alokacją do 2020 roku. 

Źródło: Ministerstwo Środowiska


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej