więcej


Inicjatywy lokalne

Prezydent Wrocławia nie chce smogu (19218)

2016-01-26

Drukuj
galeria

Fot. Brett Morgan, flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0)

Czy Wrocław podąży drogą Krakowa i ograniczy wpływ pieców na smog?

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz przesłał pismo do Marszałka Województwa Dolnośląskiego wnosząc o podjęcie uchwały określającej wymagania emisyjne wobec domowych pieców i kotłów na terenie Aglomeracji Wrocławskiej.

Zanieczyszczenie powietrza we Wrocławiu w tym sezonie grzewczym przekracza dopuszczalne normy. Od 1 listopada 2015 roku do 24 stycznia 2016 roku dobowy dopuszczalny poziom pyłu zawieszonego PM10 (50 ug/m3) przekroczony został aż przez 52 dni. Liczba dni w roku, w których takie przekroczenia mogą wystąpić nie może być wyższa niż 35.
Według raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za rok 2014, we Wrocławiu liczba dni, w których przekroczone zostały normy jakości powietrza wynosiła 60 (stacja pomiarowa na ul. Korzeniowskiego) i 73 (ul. Orzechowa). W tym samym roku na obydwu stacjach średnioroczny poziom rakotwórczego benzo(a)pirenu przekroczony został prawie czterokrotnie (odpowiednio 3,6 i 3,7 ng/m3).

Jak czytamy w piśmie Urzędu Miasta podpisanym przez Prezydenta Wrocławia: z przeprowadzonych analiz wynika, że przekroczenia 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 występują głównie w okresie grzewczym, tj. od października do marca. Związane jest to z faktem, że główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest wówczas emisja z indywidualnych kotłów opalanych paliwami stałymi. Wobec powyższego wprowadzenie uchwały niezbędne jest ze względu na ochronę zdrowia mieszkańców oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko, a także ze względu na obowiązek dotrzymania norm określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.08.2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012r., poz. 1031).

Decyzja Prezydenta Wrocławia – mówi Andrzej Guła z Krakowskiego Alarmu Smogowego – pokazuje, że tzw. poprawka antysmogowa była potrzebna i oczekiwana przez lokalne samorządy. Dzięki niej nie tylko Kraków, ale i inne regiony Polski będą cieszyć się już wkrótce dużo czystszym powietrzem.

Prezydent Rafał Dutkiewicz powołuje się na tzw. ustawę antysmogową podpisaną przez Prezydenta Andrzeja Dudę, dającą władzom lokalnych szerokie możliwości podejmowania decyzji zmierzających do poprawy jakości powietrza, a w szczególności: ustalenia granic obszaru, na którym przepis ma obowiązywać, określenia rodzaju dopuszczalnych paliw oraz parametrów technicznych kotłów do ich spalania.

List prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza do Marszałka Województwa Dolnośląskiego [PDF]

Polski Alarm Smogowy

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej