więcej


Inicjatywy lokalne

Pozytywna i ekologiczna energia w Bielsku-Białej (13221)

2011-09-15

Drukuj

Bielszczanie już od roku zmieniają swoje codzienne zachowania domowe na bardziej ekologiczne. Bielsko-Biała wraz z jedenastoma innymi, europejskimi miastami bierze udział w unijnym projekcie ENGAGE, którego celem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o co najmniej 20% do 2020 roku.

Projekt ENGAGE ma na celu bezpośrednie wsparcie państw UE w osiągnięciu celów pakietu klimatyczno-energetycznego poprzez zaangażowanie władz lokalnych, które podpisały "Porozumienie między burmistrzami" (Covenant of Mayors), a przede wszystkim mieszkańców tych miast. Dzięki ich aktywnemu zaangażowaniu jest możliwa zmiana codziennych zachowań oraz wprowadzenie konkretnych rozwiązań, które mają wpływ na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza.

Bielsko-Biała jako uczestnik projektu ENGAGE opracowała i przyjęła do realizacji dokument "Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielska-Białej", który wyznacza działania zarówno inwestycyjne, jak i edukacyjne w celu ochrony klimatu. Oprócz wielu przedsięwzięć organizacyjnych są w nim zapisane konkretne projekty dotyczące efektywności energetycznej i rozpowszechniania użytkowania odnawialnych źródeł energii, a także zadania służące budowaniu świadomości społecznej.

– Projekt ENGAGE lansuje zachowania mające przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii przez naszych mieszkańców – mówi Piotr Sołtysek, pełnomocnik prezydenta Bielska-Białej ds. zarządzania energią. – Pamiętajmy, że podejmując nawet najmniejsze działania na rzecz ochrony środowiska walczymy o wspólne dobro: czyste powietrze i lepszy komfort życia. Dotychczas nasze zadania ograniczały się do roli miasta w zakresie placówek miejskich. W zeszłym roku zadecydowaliśmy jednak, aby to zmienić wprowadzając projekt ENGAGE. Wspólnie z mieszkańcami Bielska-Białej, którymi również jesteśmy, chcemy wpłynąć na pozytywne zmiany dla klimatu, czyli dla nas wszystkich.

W 12 partnerskich miastach projektu ENGAGE jednocześnie propagowane są zachowania proekologiczne. W Bielsku – Białej odbywają się m.in. spotkania edukacyjne z mieszkańcami dot. racjonalnego wykorzystania energii, imprezy plenerowe, konkursy ekologiczne dla uczniów, a także akcje poparcia projektu ENGAGE za pomocą indywidualnych deklaracji. Ich dobrowolne podpisanie oznacza również zobowiązanie się podpisującej osoby do konkretnej zmiany powodującej zmniejszenie zużycia energii. Zobowiązania te pojawią się następnie na plakatach.

– Istotą projektu ENGAGE jest to, że każdy może w łatwy sposób włączyć się w niego i działać na rzecz ochrony środowiska – tłumaczy Anna Zgierska, szefowa Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. – Wystarczy zmienić niektóre z naszych przyzwyczajeń, by wspomóc środowisko, np.: wyjąć zasilacz z gniazdka, wyłączyć światło opuszczając pomieszczenie, czy kupować baterie wielokrotnego ładowania (akumulatory).

Głównym wydarzeniem projektu ENGAGE w Polsce będzie "Beskidzki Festiwal Energii", który odbędzie się 22 października 2011 roku w Bielsku-Białej. W tym samym czasie

w pozostałych jedenastu partnerskich miastach odbędą się podobne imprezy. Podczas tego wydarzenia będzie można zobaczyć wystawę plakatów z setkami zobowiązań konkretnych osób; zdobyć praktyczną wiedzę, jak wykorzystywać energię w racjonalny sposób, a także wziąć udział w licznych konkursach. Dla dzieci i młodzieży zaplanowano gry i zabawy.

Projekt ENGAGE jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Inteligentna Energia – Europa i trwa od czerwca 2010 do listopada 2012 roku. W projekcie biorą także udział następujące miasta: Heidelberg (Niemcy), Ivanić-Grad (Chorwacja), Oeiras (Portugalia), Helsinki (Finlandia), Pamplona (Hiszpania), Rennes (Francja), Växjö (Szwecja), Liege (Belgia), Rimini (Włochy), Heerlen (Holandia) oraz Leicester(Wielka Brytania).

Więcej informacji o projekcie ENGAGE na stronie www.energia.um.bielsko.pl oraz www.energyformayors.eu/pl.

***

"Porozumienie Burmistrzów" jest inicjatywą angażującą europejskie miasta i miejscowości w działania na rzecz ochrony klimatu. Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do przekroczenia celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej ustalonych dla roku 2020 poprzez ograniczenie na swoim terenie emisji dwutlenku węgla o conajmniej 20%. Wywiązanie się z tego zobowiązania wymaga od sygnatariuszy Porozumienia opracowania Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP), wdrożenia działań z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, oraz organizacji Dni Energii zachęcających mieszkańców do jej oszczędzania. Wsparcia sygnatariuszom Porozumienia udzielają: Komisja Europejska, Biuro Porozumienia Burmistrzów oraz Struktury Wspierające.

 
 
źródło: planet pr
www.planetpr.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej