więcej


Inicjatywy lokalne

Powstała ekologiczna strategia dla Łodzi (21111)

2020-01-09

Drukuj
galeria

Wizja Łodzi jako miasta zieleni, z 50 tys. nowo posadzonych drzew, wolnego od smogu i selektywnie zbierającego 75 proc. odpadów znalazła się w ekologicznej strategii, którą przedstawiła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

"Zmiany klimatyczne są faktem i wszyscy musimy zacząć działać na rzecz środowiska. Unia Europejska ogłosiła ambitny plan neutralności klimatycznej kontynentu do 2050 roku. Europejski Zielony Ład to nowa strategia wzrostu gospodarczego dla UE. Zakłada przeznaczenie co najmniej 30 proc. całego budżetu UE na lata 2021-2027 na działania w dziedzinie klimatu. Łódź wsiada do tego pociągu, który właśnie odjeżdża. Chcemy być miastem zieleni, z czystym powietrzem, miastem wolnym od smogu i od plastiku. Miastem, które do 2030 roku posadzi 50 tys. nowych drzew, które będzie selektywnie zbierać 75 proc. wytwarzanych śmieci" - podkreśliła Zdanowska na konferencji prasowej w piątek.

Określający politykę ekologiczną miasta Ekopakt dla Łodzi ma formę otwartą; prezydent zachęciła wszystkich łodzian, ale także przedstawicieli ościennych gmin, do udziału w konsultowaniu i rozwijaniu jego treści.

"Zakładamy, że będzie on nieustannie ewoluował i odpowiadał na zmieniającą się rzeczywistość. Oczekuję, że Biuro Partycypacji przygotuje formułę skonsultowania eko-polityki w duchu zero waste, a więc nie wyprodukuje w ich trakcie nawet jednego zbędnego arkusza" - dodała.

W przedstawionej w piątek ekologicznej strategii dla miasta wyodrębniono pięć obszarów działania. Są to: rozwój i ochrona terenów zieleni, poprawa jakości powietrza, racjonalizacja gospodarowania wodą - w tym rozwój programu retencji, zwiększenie efektywności gospodarowania odpadami i kształtowanie nowych, proekologicznych postaw.

"Do 2030 roku chcemy osiągnąć szereg konkretnych celów, m.in. posadzić w mieście 50 tys. drzew, doprowadzić do sytuacji, w której selektywna zbiórka obejmie 75 proc. odpadów. Chcielibyśmy wymienić we wszystkich lokalach komunalnych ogrzewanych piecami - jest ich obecnie 18 tys. - ogrzewanie na ekologiczne i żeby 30 proc. miejskich autobusów było napędzanych elektrycznie" - wymieniła sekretarz miasta Barbara Mrozowska-Nieradko.

Dodała, że inne cele zawarte w Ekopakcie to poprawa w dziedzinie racjonalnego użytkowana energii przez miejskie jednostki, redukcja zużycia plastiku, zwiększenie udziału terenów zielonych i leśnych w powierzchni miasta do 25 proc. W Łodzi ma przybyć zbiorników wodnych i retencyjnych z 61 do 72, podjęte będą też działania zmierzające do poprawy retencji na obszarach niezielonych. Do 224 km ma zwiększyć się długość ścieżek rowerowych (obecnie jest 158 km); w planach jest też utworzenie 220 stacji ładowania pojazdów.

Zarządzaniem realizacją strategii zajmie się w magistracie Departament Ekologii i Klimatu. Ze względu na zbliżające się w woj. łódzkim ferie, społeczne konsultacje Ekopaktu zostaną zorganizowane po 26 stycznia.

 

Źródło: PAP


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej