więcej


Inicjatywy lokalne

Poszanowanie energii i energetyka odnawialna w agroturystyce regionu (21004)

2019-10-23

Drukuj
galeria

Energia odnawialna, czyli uzyskiwana z naturalnych procesów przyrodniczych, odgrywa coraz większą rolę także w agroturystyce. Odnawialne źródła energii są godną rozważenia alternatywą dla tradycyjnych - wyczerpujących się - źródeł, jakimi są paliwa kopalne. Poniżej m.in. prezentujemy wybrane przykłady ich wykorzystywania w agroturystyce.

Konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii

Stare elektrownie ulegają zużyciu, a tradycyjnych w Europie buduje się coraz mniej. Przewiduje się, że za 3-4 lata w Polsce może zabraknąć energii elektrycznej, dlatego wzrasta znaczenie odnawialnych źródeł energii w najróżniejszych branżach, m.in. w agroturystyce.

Inwestowanie w systemy pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł ma w obiektach turystycznych charakter zarówno ekonomiczny, jak i społeczny, a także działa korzystnie na wizerunek i reklamę obiektu oraz jego właściciela lub managera. Jedną z korzyści wdrożenia technologii OZE jest bowiem wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.

Energia ze słońca, wiatru i gruntu

Zasoby odnawialnych źródeł energii są uzupełniane w sposób naturalny, co sprawia, że można uznać je za niewyczerpalne. W Polsce energia ze źródeł odnawialnych pochodzi z wiatru, promieniowania słonecznego - można z niego wyprodukować ciepło lub energię elektryczną oraz zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych, biogazu, biopaliw ciekłych i stałej biomasy.

W agroturystyce wykorzystywane są głównie źródła pochodzące ze słońca i wiatru. Stają się one coraz bardziej popularne, gdyż w miejscach, do których udajemy się na urlop, ekologia jest w cenie.

Zapotrzebowanie obiektów turystycznych na energię elektryczną

Każdy hotel, motel, pensjonat czy ośrodek agroturystyczny potrzebuje stałego dostępu do energii elektrycznej. Im więcej przebywa w obiekcie gości, tym większe jest jego zapotrzebowanie na energię - nawet przy niepełnym obłożeniu pracują urządzenia elektryczne i uruchamiane jest oświetlenie budynku oraz terenu.

Wszystko to sprawia, że każdy obiekt hotelarski ponosi stosunkowo wysokie koszty stałe, niezależnie od zysków. Konkurencja w branży turystycznej jest z kolei duża, dlatego uwagę zwracają obiekty, które czymś się wyróżniają - m.in. działaniem proekologicznym. Jednym z nich jest pozyskiwanie np. w posiadłości agroturystycznej energii z odnawialnych źródeł.

OZE warto wykorzystywać na terenach o walorach przyrodniczych i turystycznych, w instalacjach o niedużej skali, dostosowanej do zasobów i możliwości regionu. Alternatywne źródła energii świetnie wpisują się w ideę agroturystyki, gdzie właściciel ośrodka korzysta z wytworzonej energii i oferuje usługi turystyczne.

Wykorzystanie OZE w agroturystyce

Możliwości rozwoju mikroinstalacji w energetyce odnawialnej są w Polsce duże i coraz chętniej wykorzystywane. Budynki można zaprojektować w taki sposób, aby wykazywały jak najmniejsze zapotrzebowanie na energię wykorzystywane do ich ogrzania. Kolektory, turbiny wiatrowe, ogniwa fotowoltaliczne, baterie słoneczne czy wiatraki mogą produkować energię w hotelu, zajeździe czy gospodarstwie agroturystycznym.

Zainteresowanie obiektów agroturystycznych OZE wynika głównie z chęci obniżenia kosztów pozyskiwania energii służącej do zasilania i ogrzewania budynków, wzrostu bezpieczeństwa energetycznego, uniezależnienia się od dostawców energii, a także poprawy wizerunku obiektu. Motywacja inwestowania w OZE ma zatem zwykle podłoże ekonomiczne i ekologiczno-marketingowe.

Alternatywne rozwiązania ekologiczne - przykłady

Instalacje solarne. Energetyka słoneczna budzi duże oczekiwania ze wszystkich OZE, gdyż jest łatwo dostępna, a jej zasoby są ogromne. Należy do tzw. czystej technologii, czyli nie produkuje groźnych zanieczyszczeń. Technika solarna powoli zastępuje tradycyjne bojlery zasilane energią elektryczną dla potrzeb ciepłej wody użytkowej i ogrzewania wody w basenie. Nowoczesne urządzenie składa się m.in. z kolektorów lub baterii słonecznych. Przy dużym nasłonecznieniu woda może zostać podgrzana do temperatury 80°C w ciągu 3-4 godzin i w okresie od kwietnia do października instalacja ta jest wystarczająca, a w sezonie zimowym wspomaga ją centralne ogrzewanie.

Konwektory elektryczne. Szeroka oferta usług proponowana w licznych ośrodkach agroturystycznych wymaga ogrzewania budynków także w sezonie zimowym. Można do tego wykorzystać konwektory elektryczne, a także specjalne kotły, w których za surowce energetyczne służą pelety drzewne, ziarno owsa lub ekogroszek.

Fotowoltaika. W obiektach hotelarskich można też zainstalować instalację fotowoltaiczną, która współpracuje z siecią elektroenergetyczną. Obejmuje ona monokrystaliczne moduły i trójfazowe falowniki na wzniesieniu. Naturalne pochylenie terenu jest wykorzystywane podczas budowy instalacji, gdyż poszczególne moduły są montowane równolegle do podłoża.

Inne. Można też korzystać z innych coraz popularniejszych odnawialnych źródeł energii, m.in. pompy ciepła typu powietrze-woda, urządzenia do odzyskiwania ciepła z wód ściekowych itd.

UWAGA – WARSZTATY!

Weź udział w bezpłatnych warsztatach i poznaj instalacje OZE działające w województwie zachodniopomorskim z ich mocnymi i słabymi stronami. Dowiedz się więcej na temat możliwych źródeł finansowania, oszczędności i codziennej eksploatacji OZE. Warsztaty odbędą się m.in. w Szczecinie, Sarbinowie, Czaplinku, Tarnowie, Pyrzycach oraz gminach Dobra i Karlino.

Zapisz się: www.pine.org.pl/klimapolka-zachodniopomorska

Czytaj również w: www.chojna24.pl

Artykuł sfinansował dla Ciebie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Jest to część projektu pt.: „Polityka klimatyczna szansą dla województwa zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” realizowanego przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Fundację Baltic Natura.Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej