więcej


Inicjatywy lokalne

Poprawa jakości powietrza w Saragossie (19717)

Agata Golec
2016-08-25

Drukuj
galeria

For. Zaragoza Turismo, flickr com (CC BY-NC-ND 2.0)

Mieszkańcy stolicy Aragonii ograniczyli korzystanie z aut o 31%, dzięki czemu w ciągu ostatniej dekady emisje z transportu w mieście spadły o 28% .

Jak podaje Związkowy Instytut Pracy, Środowiska i Zdrowia (hiszp. Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud - ISTAS) po mieście codziennie krąży 144 000 samochodów. Zdaniem ekspertów ISTAS jest to zdecydowanie zbyt wiele. Jednak mimo tak dużego natężenia ruchu całkowite emisje CO2 związane z transportem w obrębie Saragossy (obejmujące transport prywatny, publiczny i lotniczy) obniżyły się w latach 2005-2014 o 27%.

Dane te pochodzą z inwentaryzacji przeprowadzonej przez Fundación Circe na zlecenie Miejskiej Agencji ds. Ochrony Środowiska. Analiza wykazała także redukcję innych zanieczyszczeń związanych z transportem – np. ilość tlenków azotu emitowanych przez pojazdy zmniejszyła się aż o 48%.

Większość zanieczyszczeń związanych z ruchem kołowym w Saragossie w ubiegłym roku nie przekraczała europejskich limitów – jak np. w przypadku dwutlenku azotu i siarki czy pyłów zawieszonych PM 2,5 pochodzących m.in. ze spalania oleju napędowego. Jeśli chodzi o emisje ozonu troposferycznego, w niektórych stacjach pomiarowych ich poziom zbliżył się do poziomu alarmowego.

W ciągu ostatniej dekady ilość prywatnych samochodów w centrum Saragossy zmalała o 31%. Wynika to między innymi z tego, że aby uniknąć korków, mieszkańcy coraz częściej korzystają z tramwaju, który zastępuje im nie tylko własne pojazdy, ale także inną formę transportu zbiorowego czyli autobus. Coraz popularniejsze stają się także rowery – miejska sieć rowerów publicznych Bizi Zaragoza liczy już 130 stacji.

Ponad połowa mieszkańców wciąż jednak dojeżdża do pracy samochodem. Z danych ISTAS wynika, że ten środek transportu wybiera 54% mieszkańców, podczas gdy autobus i tramwaj to wybór 27,9% ankietowanych. Nieco ponad jedna piąta osób drogę do pracy i z pracy pokonuje pieszo. Na rower wsiada w tym celu tylko co dwudziesty mieszkaniec Saragossy.

Poprawa jakości powietrze w Saragossie wynika również z tego, że coraz więcej mieszkań i domów korzysta z ogrzewania gazowego. Zastąpienie oleju opałowego gazem w ostatnich 10 latach poskutkowało redukcją emisji CO2 o 8%. Tendencja ta jest szczególnie widoczna na nowych osiedlach.

Całkowita redukcja emisji CO2 związanych z działalnością człowieka (tzn. transportem i zużyciem energii elektrycznej i grzewczej) w okresie 2005-2014 wyniosła 18%. Saragossa spełnia wytyczne Unii Europejskiej dotyczące jakości powietrza, jednak nie mieści się w bardziej wymagających standardach określonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Nie bez znaczenia jest fakt, że na jakość powietrza wpływ mają także masy powietrza znad Północnej Afryki, które niosą ze sobą zanieczyszczenia. W roku 2015 w całej Hiszpanii odnotowano 216 ostrzeżeń o tzw. "afrykańskim pyle", z czego aż 96 dotyczyło północno-wschodniej części kraju.

Prowadzone w Saragossie badania dotyczące jakości powietrza to ważny element opracowania przez miasto Planu oszczędzania energii i redukcji emisji (hiszp. Plan Global de Ahorro Energético y Reducción de Emisiones). Od 2011 r. stolica Aragonii jest członkiem Porozumienia Burmistrzów, w ramach którego zobowiązała się do redukcji emisji CO2 o 20% do roku 2020.

Agata Golec, ChronmyKlimat.pl

Na podstawie: www.eldiario.es, www.expansion.com, www.bizizaragoza.com


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej