więcej


Inicjatywy lokalne

Poparcie apelu o dyskusję na temat planowania przestrzennego (20876)

2019-07-11

Drukuj
galeria

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne poparło apel Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Instytutu Spraw Publicznych o przeprowadzenie dyskusji na temat planowania przestrzennego.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne popiera Apel Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Instytutu Spraw Publicznych do przyszłego Premiera Rządu RP o przeprowadzenie dyskusji na temat sposobu realizacji inwestycji w Polsce w formule planowania przestrzennego.

Na posiedzeniu Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w dniu 20 maja 2019 r. została podjęta Uchwała nr 55/2019, w której Zarząd Krajowy Towarzystwa zadeklarował wsparcie tej inicjatywy.

Źródło problemu

Wśród głównych wad obecnego stanu gospodarki przestrzennej oraz źródeł katastrofalnych strat wymieniane są:

  • Niezadowalający stan obsługi infrastruktury publicznej. Wynika on z wadliwej, ekstensywnej i nieracjonalnej struktury przeznaczania i zagospodarowania terenów.
  • Brak uzbrojenia terenów. Na terenach ekstensywnej zabudowy samorządy nie są w stanie zapewnić dostępu – zwłaszcza dla zabudowy mieszkaniowej
  • Chaotyczna zabudowa i dysfunkcje urbanistyczno-przestrzenne. Wadliwe zagospodarowanie wynika z nadmiernego liberalizmu w obszarze planowania i potwierdzonej patologicznej roli administracyjnej decyzji o warunkach zabudowy (tzw. wuzetek),
  • Nadpodaż gruntów inwestycyjnych o niskim potencjale lokalizacyjnym. Problem ten dotyczy wadliwej struktury terenów osiedleńczych: zbyt małej powierzchni działek, nieuporządkowanych stanów własnościowych, braku scaleń i dostępu do infrastruktury.
  • Niezrównoważona gospodarka przestrzenna samorządów, wynikająca z braku zapewnienia dochodów z racjonalnie prowadzonej polityki przestrzennej, jak też wysokich kosztów generowanych przez nadpodaż gruntów budowlanych i rozproszenie osadnicze.
Przeczytaj treść uchwały tutaj

Artykuł jest częścią projektu "Make Europe Sustainable for All"Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej