więcej


Inicjatywy lokalne

Ponad 76 mln zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (20038)

2017-02-17

Drukuj
galeria

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł kolejnych dziewięć umów o dofinansowanie projektów polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Koszt wszystkich przedsięwzięć to ponad 103 mln zł, z czego unijne dotacje w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 razem przekroczą kwotę 76 mln zł.

Unijne wsparcie otrzymają: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie i Lublinie (Komenda Wojewódzkiej Policji w Lublinie zrealizuje dwa przedsięwzięcia: pierwsze w Lublinie, a drugie w Łukowie, Opolu Lubelskim, Hrubieszowie i Poniatowej); a także Zakład Karny w Gębarzewie, Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

W sumie zostanie poddanych termomodernizacji aż 58 obiektów o łącznej powierzchni 120 922,59 m2, co w sumie szacunkowo będzie kosztowało 103 548 055,94 zł, z czego unijne wsparcie to kwota 76 486 862,59 zł.

Termomodernizacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie dotyczyć będzie 29 budynków o łącznej powierzchni 23 925,19 m2, z czego 19 budynków mieści się w Krakowie, natomiast 10 zlokalizowanych jest w innych miejscowościach województwa małopolskiego. Szacowane efekty tego przedsięwzięcia to: roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1 664,76 Mg CO2/rok, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 5 300 172,22 kWh/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej – 22 881,67 GJ/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 28,32 MWh/rok oraz ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 22 779,73 GJ/rok. Inwestycja będzie kosztowała 23 454 010,96 zł, z czego unijne dofinansowanie opiewa na kwotę 19 935 909,31 zł.

W ramach dwóch projektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie termomodernizacji poddanych zostanie osiem budynków, o łącznej powierzchni 17 619,80 m2.

Pierwszy z projektów polegać będzie na termomodernizacji czterech obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szacowane efekty tego przedsięwzięcia to: roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 522,43 Mg CO2/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej – 5 857,57 GJ/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 293,78 MWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 4 776,86 GJ/rok oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 2 396 380 kWh/rok. Koszt inwestycji to 15 758 804,18 zł, z czego dofinansowanie unijne to
13 389 883,55 zł.

Drugi projekt dotyczyć będzie termomodernizacji Komend Powiatowych Policji w Łukowie, Opolu Lubelskim i Hrubieszowie oraz Komisariatu Policji w Poniatowej. Efektami przedsięwzięcia będą: roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 494,64 Mg CO2/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej – 4 772 GJ/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 409 MWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 3300 GJ/rok oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 2 273 611 kWh/rok. Koszt realizacji inwestycji szacuje się na 6 441 944,85 zł, z czego dofinansowanie unijne opiewać będzie na kwotę 6 310 177,35 zł.

Termomodernizacją Zakładu Karnego w Gębarzewie objętych będzie osiem budynków położonych w Gębarzewie, o łącznej powierzchni 8 808 m2. Dzięki realizacji przedsięwzięcia szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie – 2 035 MgCO2/rok, a zmniejszenie zużycia energii końcowej – 16 887 GJ/rok. Koszty całkowite zadania to 9 807 317,45 zł, w tym udział dofinansowania UE to kwota 6 360 493,30 zł.

Z kolei w ramach termomodernizacji Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach kompleksową modernizacją energetyczną objęty będzie obiekt o powierzchni 2 834,55 m2. Dzięki unijnemu wsparciu zrealizowane będą cele: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 343,46 tony równoważnika CO2, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 958 644,44 kWh/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej – 2 161,29 GJ/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 39,4 MWh/rok oraz ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 2 021,49 GJ/rok. Szacowane koszty inwestycji to 2 661 217 zł, z czego dofinansowanie UE to 2 262 034,45 zł.

Termomodernizacja Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie dotyczyć będzie dwóch budynków o łącznej powierzchni 16 598,35 m2. Szacowane efekty tego przedsięwzięcia to: roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 331,99 Mg CO2/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej –
2 297,27 GJ/rok, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 1 154 095,1 kWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 292,50 MWh/rok oraz ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1 244,27 GJ/rok. Koszt inwestycji to 2 886 199,50 zł, z czego środki UE to 1 442 445,59 zł.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim zmodernizuje budynek Urzędu o powierzchni 11 795,20 m2. Dzięki unijnemu dofinansowaniu osiągnięte zostaną cele: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 542,26 Mg CO2/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej – 5 813,82 GJ/rok, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 1 700 675 kWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 186 MWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 5 144,29 GJ/rok. Planowany koszt inwestycji to 25 001 114 zł, z czego dofinansowanie UE to 19 648 625,50 zł.

W ramach projektu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zmodernizowane zostaną dwa budynki dydaktyczne uczelni o łącznej powierzchni 1 471,58 m2. Dzięki realizacji przedsięwzięcia osiągnięte zostaną cele: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 611 391,66 kWh/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej – 1135,99 GJ/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 171,902 MWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 517,14 GJ/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 186,23 Mg CO2/rok. Inwestycja kosztować będzie 2 881 900,44 zł, z czego środki unijne wynosić będą 1 988 101,93 zł.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zrealizuje projekt polegający na modernizacji energetycznej siedmiu budynków o łącznej powierzchni 37 869,92 m2. Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji celów: zmniejszenia zużycia energii końcowej – 6 981,82 GJ/rok, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 4 029 205,55 kWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 887,06 MWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 3 788,42 GJ/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych –
1 191,33 Mg CO2/rok. Koszt inwestycji to 14 655 547,56 zł, z czego dofinansowanie unijne to 5 149 191,61 zł.

Wszystkie dziewięć umów zostało podpisanych pod koniec stycznia i na początku lutego.

Źródło: NFOŚiGW


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej