więcej


Inicjatywy lokalne

Pomysły Warszawy na ograniczenie smogu (19101)

Ewa Szekalska, teraz-srodowisko.pl
2015-11-23

Drukuj
galeria

fot. Bogusz Bilewski, flickr.com, CC-BY-ND 2.0

Ujednolicenie systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza, dotacje na wymianę starych pieców i dni z darmową komunikacją miejską - to niektóre plany stołecznego ratusza na walkę ze smogiem.

Nad kompleksowym programem gospodarki niskoemisyjnej pracowano od kilku miesięcy. Zakłada on redukcję dwutlenku węgla i zarazem ograniczenie stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu.

Dotacje miasta na wymianę starych kotłów

Miasto ma zamiar przygotować dużą ewidencję indywidualnych źródeł ciepła w celu rozpoznania problemu. (...) - Chcemy też dofinansowywać wymianę tych indywidualnych źródeł poprzez dotacje miejskie, czy to na odnawialne źródła energii, czy bardziej ekologiczne, takie jak choćby gaz - powiedział wiceprezydent stolicy Jarosław Jóźwiak.

Mycie ulic, darmowa komunikacja miejska

Jeśli przez kilka dni będzie isię utrzymywać stężenie przekraczające normy, miasto wprowadzałoby procedurę nadzwyczajną. Polegałaby ona m.in. na częstszym myciu ulic, ponieważ głównym źródłem pyłów związanych z ruchem samochodów jest tzw. pylenie wtórne. Powstaje ono wskutek podnoszenia się z ulic pyłu powstałego w wyniku ścierania się opon czy klocków hamulcowych.
Ponadto miasto chciałoby zachęcać kierowców, aby w dni z utrzymującym się przekroczeniem norm nie wyjeżdżali na ulice prywatnymi autami, tylko wybierali komunikację publiczną. Korzystanie z niej miałoby wtedy być darmowe.

System pomiaru będzie ujednolicony

Jóźwiak dodał, że miasto chce w końcu ustalić jednolity system pomiaru. Ma on być opracowany we współpracy z ekspertami. Dzisiaj na terenie Warszawy są cztery stacje pomiarowe - dwie ogólne i dwie tzw. komunikacyjne, badające odczyt na poziomie rury wydechowej pojazdów.

Miasto zamierza także wydzielić w straży miejskiej specjalną komórkę, która będzie zajmować się kontrolą gospodarki odpadami oraz kontrolą indywidualnych źródeł ogrzewania. - Chcielibyśmy, żeby w grudniu program gospodarki niskoemisyjnej został przyjęty przez radę miasta - zapowiedział Jóźwiak.

Źródła zanieczyszczeń w Warszawie

Na początku listopada w Warszawie zanotowano podwyższone stężenia zanieczyszczeń powietrza. Były one spowodowane rozpoczęciem sezonu grzewczego, ruchem samochodowym i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Jak szacuje Wojewódzki Inspektorat Ochony Środowiska w Warszawie, w średnich stężeniach pyłu PM10 w roku nawet 60 proc. napływa spoza Warszawy. Chociaż stolica jest "odbiorcą" tego rodzaju zanieczyszczeń, to sama też emituje ok. 40 proc. PM10, na co składa się emisja z domów ogrzewanych samodzielnie, ośrodków przemysłowych i komunikacji samochodowej. Największy udział mają tu samochody, ale tylko 7 proc. pyłu to tzw. "emisja z rury": kolejne kilkanaście procent pochodzi ze ścierania opon i klocków hamulcowych, a około 80 proc. to wspomniane wyżej pylenie wtórne. To zjawisko nasila się m.in. kiedy długo nie pada deszcz.

Ewa Szekalska, teraz-srodowisko.pl

Źródło: www.teraz-srodowisko.pl, na podstawie PAP

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej