więcej


Inicjatywy lokalne

Polskie gminy przekazały plany działań na rzecz zrównoważonej energii (15498)

2013-03-19

Drukuj

Polskie gminy znalazły się wśród przedstawicieli władz lokalnych z całej Europy, które 18 marca br. przekazały Unii Europejskiej 153 plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP). To część ich zobowiązania, jako sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów i Prezydentów Miast (Covenant of Mayors), mającego na celu zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w podległych im strukturach. Wśród polskich sygnatariuszy porozumienia znalazły się: Niepołomice, Raciechowice, Dzierżoniów, Bielawa, Ełk, Stare Juchy, Laszki, Władysławowo, a także Bestwina, Jasienica, Jaworze, Kozy, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice, Buczkowice, Łękawica i Porąbka.

Aby podkreślić wagę tego wydarzenia, w Brukseli odbędzie się uroczystość z udziałem przedstawicieli Dyrekcji Generalnej ds. Energii w Komisji Europejskiej, Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) oraz Porozumienia Burmistrzów i Prezydentów Miast. Przedłożone plany działań wykazują łącznie wartość 2.500.000 MWh (megawatogodzin) energii elektrycznej, która będzie wytwarzana rocznie z odnawialnych źródeł energii. Ten wynik stanowi równowartość energii wyprodukowanej przez 500 lądowych turbin wiatrowych. Podobnie, łączne oszczędności energii pierwotnej mają przekroczyć próg 5.300.000 MWh, co odpowiada rocznemu zużyciu energii pierwotnej przez ponad 130.000 obywateli Unii Europejskiej.

Symboliczne przekazanie planów dowodzi, jak znaczącą rolę odgrywają miasta w realizacji założeń strategii EUROPA 2020 w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej poprzez wykonanie konkretnych planów działań na szczeblu lokalnym i regionalnym. Zaangażowane w projekt miasta będą teraz koncentrować się na wprowadzeniu tych planów w życie.

Wsparcie dzięki programowi "Inteligentna Energia dla Europy (IEE)"

189 władz lokalnych, w tym 153, które przedłożyły swoje plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), skorzystało z pomocy trzech projektów IEE. Są to: „Porozumienie Burmistrzów dla poprawy klimatu" – Energy for Mayors (projekt stworzony, aby pomóc Koordynatorom i Pracownikom Wspierającym Porozumienie, w zapewnieniu wsparcia lokalnym władzom i pilotażu procesu realizacji planów SEAP dla 139 z nich). City_Sec (projekt, którego celem jest wsparcie 50 władz lokalnych w procesie realizacji planów SEAP oraz w aktywizacji Regionalnych Agencji Rozwoju Regionalnego i Agencji Energetycznych, aby stały się głównymi graczami na rynku energetycznym) i ENNEREG (projekt stworzony w celu wsparcia 12 europejskich regionów w rozwoju i wdrażaniu regionalnych planów SEAP).

Patrick Lambert, Dyrektor Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI), powiedział: „Te projekty dowodzą, jak wiele można dokonać dzięki planowaniu działań w zakresie zrównoważonego wykorzystania energii na szczeblu lokalnym. Uwaga będzie się teraz koncentrować na realizacji tych planów, aby osiągnąć realny wpływ na rzeczywistość."

Dodatkowe informacje:

Program „Inteligentna Energia dla Europy (IEE)" wspiera organizacje pragnące poprawy w zakresie zrównoważonego wykorzystania energii. Zainicjowany w 2003 r. przez Komisję Europejską, program jest częścią większej inicjatywy, zmierzającej do budowania naszej wspólnej przyszłości w oparciu o „inteligentną" energię. Program wspiera zwiększenie efektywności energetycznej w Unii Europejskiej i politykę w zakresie odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem założeń do strategii EUROPA 2020.

Program IEE aktywnie wspiera miasta w ich wysiłkach zorientowanych na zrównoważone wykorzystanie energii. Głównym źródłem finansowania inicjatywy „Porozumienia Burmistrzów i Prezydentów Miast" – sztandarowego przedsięwzięcia Komisji Europejskiej, którego celem jest aktywizacja oraz uhonorowanie miast i regionów zaangażowanych w realizację ambitnych celów w dziedzinie energetyki – są fundusze unijne. Ponadto, program IEE udziela bezpośredniego wsparcia konkretnym projektom opracowanym przez miasta o zróżnicowanej wielkości i lokalizacji. Pomoc jest zapewniana zarówno w fazie rozwoju, jaki i wdrażania Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii. Zakłada się, że ponad 500 planów zostanie zatwierdzonych do końca ich trwania; wsparcie techniczne dla projektów mogących uzyskać finansowanie ze strony banków jest możliwe dzięki usłudze ELENA i nowemu priorytetowi „Aktywizacja Lokalnych Inwestycji Energetycznych".
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/

Porozumienia Burmistrzów i Prezydentów Miast (The Covenant of Mayors) jest głównym nurtem europejskiego ruchu zrzeszającego lokalne i regionalne władze, dobrowolnie zaangażowane w zwiększanie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na ich terytorium. W ramach zobowiązania Sygnatariusze Porozumienia dążą do osiągniecia celu, jakim jest ograniczenie emisji CO2 na terenie Unii Europejskiej o co najmniej 20% do 2020 roku.
Więcej informacji: http://www.eumayors.eu/

Na Plany Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) składają się konkretne i innowacyjne działania, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w kluczowych sektorach gospodarki na obszarach zarządzanych przez władze lokalne. Struktura metodologiczna leżąca u podstaw rozwoju planów SEAP jest na tyle elastyczna, iż pozwala sygnatariuszom wybrać indywidualne podejście, aby zaspokoić lokalne potrzeby.

ManagEnergy jest inicjatywą w zakresie wsparcia technicznego w ramach programu IEE, która ma na celu pomoc podmiotom z sektora publicznego i ich doradcom działającym na rzecz efektywności energetycznej i energii odnawialnej na szczeblu lokalnym i regionalnym.
Więcej informacji: http://www.managenergy.net
 
 
źródło: © Unia Europejska, 1995-2012

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej