więcej


Inicjatywy lokalne

Polski Alarm Smogowy - apel do nowego ministra środowiska (19096)

2015-11-16

Drukuj
galeria

fot. Grzegorz Bednarczyk, flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0

Czy posiadamy pancerne płuca? - pyta Polski Alarm Smogowy apelując do ministra środowiska o ustanowienie alarmu smogowego na poziomie obowiązującym w większości krajów europejskich.

Jak przypomniał w piątek Andrzej Guła z PAS, w 2012 r. rozporządzeniem ministra środowiska podniesiony został w Polsce poziom alarmowy dla zanieczyszczenia pyłem PM10 z 200 mikrogramów/m. sześć. do 300 mikrogramów/m. sześc. Tymczasem w wielu krajach UE poziom ten wynosi 100 mikrogramów/m. sześc., a np. we Francji – 80 mikrogramów/m. sześc. - To, co w innych krajach uchodzi za stan alarmowy, zagrażający zdrowiu, przez polskie prawo jest uznawane za stan akceptowalny - podkreślił.

Według Guły, gdybyśmy przyjęli francuskie kryteria stanu zanieczyszczenia powietrza, to w Krakowie czy Warszawie mielibyśmy do czynienia z permanentnym alarmem smogowym. - Dlatego zadajemy retoryczne pytanie: czy my posiadamy mocniejsze, pancerne płuca; czy Polacy są bardziej odporni na smog niż Francuzi, Czesi czy Węgrzy? - zaznaczył.

PAS rozpoczął zbieranie podpisów

W piątek Polski Alarm Smogowy wystosował apel do nowego ministra środowiska i rozpoczął zbieranie podpisów w tej sprawie. Przedstawiciele organizacji przekonują, że przyjęcie odpowiedniego poziomu informowania i alarmowego jest niezmiernie ważne dla ochrony zdrowia obywateli. W razie jego przekroczenia władze lokalne i regionalne powinny podjąć specjalne, doraźne działania zmierzające do zmniejszenie zanieczyszczenia na danym obszarze np. wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej, intensywne kontrole palenisk, ograniczenie ruchu samochodów w centrach miast, nadzwyczajna kontrola zakładów przemysłowych.

- Domagamy się, aby nasze zdrowie było chronione w taki sam sposób, jak zdrowie pozostałych mieszkańców Unii Europejskiej -podkreślili przedstawiciele organizacji. Zaapelowali też do resortu środowiska o opracowanie ogólnopolskich wytycznych w zakresie skutecznego informowania mieszkańców o wysokich stężeniach oraz katalogu doraźnych działań i procedur, które powinny być stosowane przy przekroczeniu poziomu alarmowego.

Normy jakości powietrza przekroczone prawie w całej Polsce

Ewa Lutomska z Krakowskiego Alarmu Smogowego przypomniała, że podczas niedawnego epizodu smogowego w Krakowie, gdy stężenie pyłu PM10 przekraczało 200 mikrogramów/m sześc., na zewnątrz bez świadomości zagrożenia przebywały dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży. - Gdyby w Krakowie obowiązywały normy jak we Francji, to takich dni byłoby 100 w roku, wtedy konieczne byłoby wprowadzenie procedur zmierzających do obniżenia zanieczyszczenia powietrza - powiedziała.

PAS przytacza raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za rok 2014, według którego normy jakości powietrza przekroczone zostały niemal na całym obszarze Polski. W przypadku pyłu zawieszonego PM10 przekroczenia występują w 91 proc. stref pomiarowych, a rakotwórczego benzo(a)pirenu - w 100 proc. stref.

Według Polskiego Alarmu Smogowego co roku około 43 tys. mieszkańców naszego kraju przedwcześnie umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza.

źródło: teraz-srodowisko.pl
www.teraz-srodowisko.pl

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej