więcej


Inicjatywy lokalne

Parlament przyjął ustawę antysmogową. Teraz czas na podpis prezydenta (18901)

2015-09-11

Drukuj
galeria

fot. Piotr Waglowski, domena publiczna

Sejm przyjął wcześniej tzw. ustawę antysmogową, czyli nowelizację Prawa ochrony środowiska, której celem jest walka z zanieczyszczeniem powietrza w polskich miastach.

Wczoraj posłowie poparli natomiast poprawki do ustawy zgłoszone przez Senat. Teraz ustawa trafi do Kancelarii Prezydenta RP.
Celem ustawy antysmogowej jest przyznanie władzom województw prawa do wprowadzania ograniczeń w użytkowaniu domowych pieców węglowych.

Jak informuje Kancelaria Sejmu, zgodnie z nowelizacją Prawa ochrony środowiska, sejmiki wojewódzkie będą mogły wskazać w uchwałach granice obszaru objętego ograniczeniami lub zakazami, rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych lub zakazanych, parametry techniczne dopuszczonych do stosowania instalacji i urządzeń oraz obowiązki podmiotów objętych uchwałą i organów administracji. Ustawa doprecyzowuje też przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo budowanych instalacji lub instalacji zmienianych w sposób istotny.

Zgodnie z ustawą, uzyskanie pozwolenia na emisję na obszarze, na którym przekroczone są standardy jakości powietrza, będzie możliwe także przez ograniczenie emisji od osób fizycznych. Chodzi np. o sytuację, gdy firma podłącza prywatne domy do kolektora i w ten sposób zmniejsza tzw. niską emisję z przydomowych pieców i kotłowni. Zgodnie z nowelizacją, dzięki temu będzie mogła uzyskać pozwolenie na lokalizację swojej inwestycji. Dotychczas pozwolenie można było uzyskać wyłącznie poprzez ograniczenie emisji z instalacji wymagających pozwolenia.

Wcześniej, po przyjęciu ustawy antysmogowej przez Sejm, ustawa trafiła do Senatu, w którym senatorowie wprowadzili poprawki mające zmniejszyć przyjęte przez posłów restrykcje. Poprawki Senatu poparli wczoraj posłowie.

Senat zaproponował m.in. upoważnienie sejmików województw, by w uchwałach mających na celu poprawę jakości powietrza mogły określać nie tylko parametry techniczne instalacji, ale też parametry określonych rozwiązań technicznych (np. filtrów). Pozostałe poprawki miały charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

Po przyjęciu przez parlament ustawa antysmogowa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

źródło: gramwzielone.pl

www.gramwzielone.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej