więcej


Inicjatywy lokalne

Oszczędzam dla klimatu - wywiad z Krzysztofem Maćkiewiczem, starostą powiatu wąbrzeskiego (17208)

2014-04-27

Drukuj
galeria

Starosta powiatu wąbrzeskiego - Krzysztof Maćkiewicz

23 kwietnia 2014 roku w Rypinie odbyła się piętnasta regionalna konferencja klimatyczna realizowana w ramach projektu „Dobry klimat dla powiatów”. Organizatorami są Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich. W konferencji uczestniczyli starostowie z województwa podlaskiego zajmujacy się zagadnieniami powiązanymi z ochroną klimatu w kontekście regionalnym, możliwościami dofinansowania projektów związanych z ochroną klimatu z dotacji unijnych w latach 2014-2020 oraz o istniejących źródłach wsparcia finansowego na tego typu działania w Polsce. Rozmawiamy z panem Krzysztofem Maćkiewiczem – starostą powiatu wąbrzeskiego.

Jakimi proekologicznymi programami i projektami prowadzonymi w powiecie wąbrzeskim chciałby się pan pochwalić?

Na uwagę zasługuje program usuwania wyrobów zawierających azbest rozłożony na lata 2008-2032. Jego realizacja idzie na razie trochę zbyt wolno, ale na terenie naszego powiatu wiele gmin już teraz dofinansowuje zdjęcie, transport i utylizację azbestu. Wprowadzamy w życie również zadania zapisane w strategii rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego jak np. modernizacja dróg. W 2006 r oddaliśmy do użytku obwodnicę Wąbrzeźna o długości 8 km. W tym roku wspólnie z kilkoma samorządami i przy wsparciu środków unijnych zmodernizujemy ważną drogę powiatową 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie o długości ok. 16 km. Od 2004 roku realizujemy też Program Ochrony Środowiska, dzięki któremu zostało zalesionych ok. 400 ha gruntów porolnych.

Czy już zauważył pan pozytywne efekty tych działań na środowisko?

Uważam, że wszystkie wymienione przyczyniają się do ochrony klimatu.

W jaki sposób wspiera się w pana starostwie rozwój odnawialnych źródeł energii?

Przede wszystkim zachęcamy przedsiębiorców oraz mieszkańców do instalowania np. paneli słonecznych. Poza tym staramy się rozwijać edukację na ten temat wśród młodzieży.

Powiat wąbrzeski znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, którego marszałek zaproponował swego czasu znaczne ograniczenia możliwości inwestowania w elektrownie wiatrowe. Jak wygląda ta kwestia w pana starostwie?

Z moich informacji nie wynika, aby Marszałek Województwa był przeciwny energetyce wiatrowej. Mogę natomiast potwierdzić, że Samorząd Województwa dąży do kompleksowego rozwiązania tego zagadnienia. Przede wszystkim poszukuje się takich lokalizacji, które już na początku procesu inwestycyjnego nie będą powodowały sprzeciwu mieszkańców. W pełni zgadzam się z takim rozwiązaniem, bowiem tylko w ten sposób można doprowadzić do rzeczywistego wzrostu inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym w elektrownie wiatrowe. Jak do tej pory na terenie starostwa nie posiadamy ich wiele, ale te już funkcjonujące, nie stanowią problemu dla lokalnej społeczności.

W czasie organizowanej w 2012 roku w Wąbrzeźnie debacie klimatycznej wygrała wizja powiatu rozwijającego agroturystykę i ekologiczną turystykę. Co może zrobić starostwo, aby obiekty turystyczne spełniały wysokie standardy środowiskowe i chroniły m.in. klimat?

Pamiętam, że wzięło w niej dużo młodzieży i to w ich wizji powiat powinien rozwijać się w kierunku turystyki i agroturystyki. Moim zdaniem pozostaniemy powiatem rolniczo-przemysłowym, choćby ze względu na dobre gleby, a co za tym idzie i wysoką towarowość w rolnictwie. Nie oznacza to jednak, że nie dbamy o walory turystyczne! Powiat wraz z gminami rozwija sieć ścieżek rowerowych, infrastrukturę turystyczną na podzamczu, ale również wspiera gospodarstwa agroturystyczne np.: poprzez organizowanie wyjazdów i szkoleń dla potencjalnych rolników, którzy w przyszłości wybiorą ten rodzaj działalności jako uzupełnienie swoich źródeł dochodów. Obecnie w powiecie mamy 9 całorocznych gospodarstw agroturystycznych, które ciągle poprawiają i modernizują swoją bazę i ofertę turystyczną.

Pana powiat, jako jedyny w swoim województwie podpisał deklarację projektu „Dobry klimat dla powiatów”, w której deklaruje się, że do 2020 roku ograniczy emisję dwutlenku węgla o 20% względem roku 2005. Dlaczego pana zdaniem warto ograniczać emisje gazów cieplarnianych?

Ponieważ w ten sposób ograniczamy ocieplanie się klimatu, a tym samym zatrzymujemy proces podnoszenia się poziomu wód w oceanach, co to z kolei może spowodować istotne uszczuplenie terenów zamieszkałych przez ludność i doprowadzić do zalanie wysp, półwyspów, stref szelfowych itp.

W latach 2014-2020 na projekty dotyczące ochrony i adaptacji do zmian klimatu przeznaczone będą bardzo duże środki z funduszy unijnych. Jakie są potrzeby powiatu w tym zakresie?

Przygotowujemy się do termomodernizacji własnych budynków jak szkoły, szpital, starostwo. Chcemy też zmodernizować i wyremontować drogi powiatowe.

Czy osobiście coś pan robi pan dla klimatu w domu i w pracy?

Staram się zmniejszyć zużycie paliwa w samochodzie poprzez płynniejszą jazdę i dbałość o prawidłowe ciśnienie w kołach. Oszczędnie też korzystam z klimatyzacji. W domu używam sprzętu AGD klasy A, zmniejszam ogrzewanie, kiedy nikogo nie ma w domu oraz odłączam od zasilania elektrycznego telewizor, komputer, a także inne urządzenia, a nie pozostawiam w stanie czuwania.

Wywiad przeprowadziła Kamilla Staszak.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej