więcej


Inicjatywy lokalne

Oficjalne podsumowanie Warszawskiego Panelu Klimatycznego – co dalej? (21688)

2021-02-05

Drukuj
galeria

W dniu 4 lutego 2021 roku odbyło się oficjalne podsumowanie Warszawskiego Panelu Klimatycznego. W podsumowaniu wzięli udział wszyscy paneliści, a także prezydent Rafał Trzaskowski oraz dyrektor Justyna Glusman.

Z najistotniejszych informacji, które padły z ust władz Warszawy warto wynotować następujące:

Justyna Glusman powiedziała: Miasto opracowało mapę drogową wdrażania rekomendacji panelu. Ustala się obecnie, które biura, które rekomendacje będą wdrażać. Mapa drogowa zostanie przetłumaczona na dokumenty operacyjne miasta. Planowana jest do powołania specjalna struktura do monitoringu wdrażania rekomendacji. Zawartość mapy drogowej to m.in. sposób realizacji, ramy czasowe (na razie nie określone). Każda z rekomendacji potraktowana jest jako projekt miasta, z harmonogramem i budżetem. Planowane jest włączenie rekomendacji do Green Climate Action Plan – Zielona Wizja Miasta, który to dokument będzie przygotowany w całości w tym roku. Powołany zostanie także Zespół ds. Zrównoważonej Energetyki w mieście oraz Zespół Monitorujący proces wdrażania rekomendacji złożony zarówno z urzędników, jak i przedstawicieli strony społecznej.

Więcej o planach na przyszłość i pierwszych rekomendacjach, które zostaną wdrożone powiedział zastępca dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Jacek Kisiel: Postępy z monitoringu realizacji będą udostępniane w sieci – o szczegółach postanowi zespół monitorujący. Niektóre rekomendacje są już wdrażane. Na przykład rekomendacja o panelach fotowoltaicznych na budynkach miejskich i innych obiektach – zrealizowano już 49 takich inwestycji (Wawer, OSiR, budynki ZGN-ów). Tempo to nas nie zadawala, ale w wyniku panelu klimatycznego musi przyspieszyć. W nowym budżecie obywatelskim jest taki projekt zgłoszony – wszystkie Urzędy Dzielnic z PV. Biznes mógłby także wejść na dachy urzędu w formie ich użyczenia. P+R Połczyńska to też fajny projekt, który się zaczął i ma polegać m.in. na instalacji PV. MPWiK inwestuje w 6,7MW instalacji fotowoltaicznej. Ta rekomendacja wpisuje się w już trwające działania miasta. Standardy zielonego budynku też są ważne. W zeszłym roku w Biurze Infrastruktury rozpoczęły się prace nad mapą drogową dotarcia do 100% OZE.

Bardzo wiele dobrego o Warszawskim Panelu Klimatycznym powiedział także prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski: Dziękuję uczestnikom panelu, w tym za 49 rekomendacji, ambitnych i wykonalnych. Ważne jest, że panel dał zobowiązanie i możliwość wcielenia realistycznych rekomendacji. Byłem krytykowany, że to nie jest to dobra metoda, ale jestem dziś zadowolony, że to się udało i nie spełniły się te ponure przewidywania. Cieszę się ze strategicznych rekomendacji dotyczących efektywności i 100% OZE. Ważne jest też, żeby edukować, i są też takie rekomendacje. Deklaruję, że 49 rekomendacji będzie wcielonych w życie. Dziękuję każdej organizacji i osobie uczestniczącej w panelu z osobna. Mam nadzieję, że ten model współpracy będzie powielany. Jeśli coś takiego się dzieje, to uczy zaufania i nastawia do rozwiązywania konkretnych problemów. Chodzi także o to, by wywierać presję na tych, którzy do tej pory nie podejmują wystarczająco ambitnych decyzji na rzecz klimatu, w tym na rząd krajowy. Będziemy także konsultować szeroko Zieloną Wizję Warszawy (GCAP). Wiele partii musi się nauczyć, że tworzenie współuczestnictwa pomaga nam wszystkim, ale nie może być „na niby”.

Prezydent aktywnie włączył się w dyskusję podczas spotkania i odpowiedział także na pytanie zadane w komentarzach do transmisji wideo z wydarzenia pt. „Czy Warszawa zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną zgodnie z nauką do 2040 roku, a nie do 2050 roku, które jest mało ambitne?”. Rafał Trzaskowski stwierdził, że najważniejsze jest by podejmować decyzje, które są racjonalne. „Nie chcę obiecywać „gruszek na wierzbie”. Traktujemy nasze zobowiązania poważnie. Warszawa nie odpowiada za mix energetyczny kraju. Chciałbym, aby osiągnąć nasz cel w 2040 roku, ale nie ma teraz ku temu warunków. Negocjowałem ambitne cele klimatyczne w 2014-2015 roku, ale do 2020 roku czas na ich realizację został zmarnowany i pieniądze zostały zmarnowane – mamy kilka lat do tyłu w transformacji energetycznej. Mam nadzieję, że jak najszybciej rząd na poważnie zajmie się zamianą miksu energetycznego i wtedy Warszawa będzie mogła przyspieszyć. Także kryteria rozdzielania środków na transformację energetyczną muszą być przejrzyste.

Raport z Warszawskiego Panelu Klimatycznego można przeczytać w całości m.in. na stronie Fundacji Stocznia: https://stocznia.org.pl/app/uploads/2021/02/WPK-raport-z-realizacji.pdf. Film z podsumowania można obejrzeć na FB: https://www.facebook.com/fundacjacivis/videos/2918250631743733

Informacja własna. Notował Wojciech Szymalski.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej