więcej


Inicjatywy lokalne

O większą odporność na kryzys apeluje 15 państw UE (21275)

Greenpeace
2020-04-22

Drukuj
galeria

Piętnaście rządów państw członkowskich Unii wydało otwarte oświadczenie wzywając do zielonego uzdrowienia w odpowiedzi na kryzys Covid-19 i wynikającego z niego pogorszenia koniunktury gospodarczej.

Sygnatariuszami są Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia, Austria, Portugalia, Szwecja, Finlandia, Grecja, Dania, Słowacja, Irlandia, Łotwa i Luksemburg. Oświadczenie to zaproponowała międzynarodowa organizacja Greenpeace, z siedzibą w Brukseli.

Doradca Greenpeace ds. polityki klimatycznej Unii Sebastian Mang powiedział: „Europa potrzebuje planu transformacji społecznej i gospodarczej, który ochroni nas przed przyszłymi kryzysami - niezależnie od tego, czy są one spowodowane wirusem, nierównościami czy załamaniem klimatu. Uznanie, że ogromne kwoty wydane na ożywienie gospodarcze ukształtują sposób działania naszych społeczeństw w przyszłości, jest początkiem drogi. Polityka oszczędności oraz wyzyskiwanie ludzi i przyrody tylko pogarszają ten kryzys. Biznes jak zwykle nie jest już opcją: tylko sprawiedliwe i zielone ożywienie może zrestartować naszą gospodarkę i uczynić nasze społeczeństwa bardziej odpornymi ”.

W oświadczeniu wzywa się Komisję do kontynuowania europejskiego zielonego ładu i do wzmocnienia celów klimatycznych UE do 2030 r. zgodnie z wymogami porozumienia klimatycznego z Paryża. Rządy argumentują, że „odpowiedzi należy szukać w sposób skoordynowany poprzez wspólną reakcję ogólnoeuropejską […], solidarną współpracę w celu zbudowania pomostu między zwalczaniem COVID-19, utratą różnorodności biologicznej i zmianami klimatu” oraz że UE „musi zwiększyć inwestycje, zwłaszcza w dziedzinie zrównoważonej mobilności, energii odnawialnej, remontów budynków, badań i innowacji, odzyskiwania różnorodności biologicznej i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Greenpeace wraz z wieloma innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego wzywa rządy i UE do pomocy w budowaniu bardziej sprawiedliwego i odpornego społeczeństwa, opartego na zasadach demokratycznych i solidarności międzynarodowej, oraz zapewniającego lepszą opiekę zdrowotną, standardy zatrudnienia, ochronę społeczną i ochronę środowiska. Kryzys w Covid-19 i wynikające z niego pogorszenie koniunktury gospodarczej wskazują na głęboką potrzebę transformacji społecznej i gospodarczej, aby była sprawiedliwa i ekologiczna, umożliwiając społeczeństwom odporność na kryzys.

Źródło: Greenpeace


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej