więcej


Inicjatywy lokalne

Nowy program dla gmin (21225)

2020-03-25

Drukuj
galeria

Zarząd woj. małopolskiego ogłosił program mający na celu wsparcie dla gmin, które wprowadzają rozwiązania pozwalające na przechwytywanie i gromadzenie wód deszczowych z obiektów użyteczności publicznej, a następnie wykorzystanie ich tam, gdzie będą potrzebne.

Jak poinformował wicemarszałek województwa Łukasz Smółka, na pierwszą edycję konkursu "Małopolska deszczówka" samorząd regionu przeznaczył 500 tys. zł.

Według niego, wielokierunkowe działania, które zostaną podjęte pozwolą na racjonalne gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi, które będą przechwytywane z obiektów użyteczności publicznej i gruntów będących własnością gmin.

"Nowy konkurs jest realnym wsparciem dla gmin z naszego regionu. Liczę, że nasi beneficjenci podejmując te działania dadzą dobry przykład mieszkańcom naszego regionu" - ocenił wicemarszałek.

"Zakłada się, że powszechne wdrożenie takich działań będzie miało wpływ na zwiększenie retencji glebowej, złagodzenie skutków suszy i ograniczenie ryzyka powodziowego, a tym samym poprawę jakości życia Małopolan" - dodał Smółka.

Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. działań związanych z dostosowaniem posiadanych budynków do standardów neutralnych środowiskowo poprzez gromadzenie i wykorzystanie wód deszczowych, spływających z tych obiektów. Dofinansowane mogą zostać także projekty związane z przystosowaniem i modernizacją istniejących instalacji w celu gromadzenia wody opadowej i jej ponownego wykorzystania.

Wsparcie ze środków województwa może wynieść od 50 do 85 proc. całości zadania. Termin składanie wniosków upływa 8 maja tego roku.

 

Źródło: PAP


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej