więcej


Inicjatywy lokalne

Nowa ekologiczna strategia Francji (10596)

2010-08-04

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Paryż zwraca się ku ekologicznej gospodarce poprzez umieszczanie odpowiednich etykiet na każdym produkcie, planowanie ekologicznych przepisów przemysłowych oraz rozwój zrównoważonego rolnictwa.
Francuski minister środowiska Jean-Louis Borloo 27 lipca zaprezentował kolejny narodowy plan zrównoważonego rozwoju na lata 2010-2013. Nowa strategia wyodrębnia 9 kluczowych zadań, niezbędnych do osiągnięcia ekologicznej gospodarki.

Dokument jest zaktualizowanym podsumowaniem ogłoszonego wcześniej „Grenelle de l’environnement”1, który nakreślił szereg zobowiązań i celów w zakresie polityki ochrony środowiska.

Zamysłem rządu jest działanie równoległe, zarówno po stronie konsumentów, jak i producentów. Obie strony w równym stopniu mają ponosić odpowiedzialność za zmianę praktyk konsumenckich oraz wytwórczych, co powinno umożliwić zmianę całego cykli życia produktów i usług.

Strategia przewiduje przyspieszenie etykietowania produktów codziennego użytku, co umożliwi konsumentom dokonywanie trafniejszych (bardziej zrównoważonych) wyborów, a także wesprze firmy w wysiłkach na rzecz ekologii.

Jednym z nowych celów strategii jest popularyzacja zrównoważonych produktów i usług oraz podwojenie do 2012 roku sprzedaży produktów oznaczonych ekoetykietami.

Właściwa polityka przemysłowa

Kolejnym ważnym zadaniem jest wsparcie ekologicznej gospodarki oraz innowacyjnych firm.

Strategia obiecuje wsparcie dla ekologicznej gospodarki i czystych technologii, w szczególności poprzez opracowanie polityki przemysłowej w sektorach takich jak energia odnawialna, zielona chemia, recyklingu oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla.

Dodatkowo produkty wytworzone za pomocą wydajnych technologii również powinny uzyskać odpowiednie wsparcie.

Zrównoważona produkcja rolna

Kolejnym wyzwaniem jest rolnictwo. Według strategii społecznie odpowiedzialne i zrównoważone metody produkcji i dystrybucji dóbr, takie jak regionalna żywność czy produkty sprawiedliwego handlu, które przyczyniają się do poprawy zdrowia publicznego i pomagają w zachowaniu żyzności gleby oraz utrzymaniu jakości wody, powinny być wspierane.

Ku Ogólnoświatowej Organizacji Ochrony Środowiska


Nowy francuska strategii zawiera poparcie dla ustanowienia Światowej Organizacji Ochrony Środowiska jako jednego ze sposobów na poprawę zarządzania zrównoważonym rozwojem. Również francuski prezydent Nicolas Sarkozy wielokrotnie wyrażał swoje poparcie dla tego pomysłu.

W maju br. Brice Lalonde, francuski ambasador d.s. zmian klimatu, został nominowany przez ONZ na stanowisko koordynatora przygotowań do mającego odbyć się w 2012 roku klimatycznego szczytu w Rio de Janeiro.

Przyszły szczyt odbędzie się dokładnie dwadzieścia lat po przełomowej międzynarodowej konferencji w Rio de Janeiro, zwanej "Szczytem Ziemi", podczas której uchwalono plan działań, tzw. Agendę 21, oraz deklarację określającą zasady wsparcia zrównoważonego rozwoju.

Tematyką nadchodzącego spotkania będzie ekologiczna gospodarka w kontekście zrównoważonego rozwoju, opracowanie instytucjonalnych ram dla niego oraz walka z ubóstwem.

Przypisy:
1.
www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement

źródło: EurActiv, fot. www.sxc.hu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej