więcej


Inicjatywy lokalne

Niewidzialny zabójca. WHO podejmuje walkę z zanieczyszczeniem powietrza (18587)

2015-06-03

Drukuj
galeria

Smog w Paryżu, fot. Olya Sanakoev, flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0

Pierwsza w historii rezolucja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotycząca wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie została przyjęta 26 maja podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia w Genewie.

Przyjęcie rezolucji stanowi ważny krok w kierunku poprawy zdrowia publicznego, zwłaszcza dla osób narażonych na zanieczyszczenia powietrza oraz cierpiących na problemy z oddychaniem, zaburzenia neurologiczne czy nowotwory, będące konsekwencją oddychania szkodliwym powietrzem.

Dokument, negocjowany podczas Zgromadzenia przez Ministrów Zdrowia i Środowiska krajów ONZ, przedstawicieli instytucji badawczych i środowisk medycznych, wzywa kraje członkowskie WHO do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza na szczeblach krajowych oraz do współpracy międzynarodowej w celu wypracowania skutecznych mechanizmów walczących z zanieczyszczeniami w skali globalnej.

Rezolucja wskazuje na rosnące zainteresowanie polityków i reprezentantów służby zdrowia walką z zanieczyszczeniami powietrza, m.in. dzięki uwzględnieniu tego zagadnienia w krajowych strategiach i programach profilaktyki – mówi Genon Jensen, dyrektor Health and Environment Alliance, organizacji zajmującej się m.in. wpływem jakości powietrza na zdrowie publiczne. - Jest to niezwykle ważne w chwili, gdy zanieczyszczenie powietrza stanowi główne środowiskowe zagrożenie dla zdrowia publicznego.

W dniu przyjęcia rezolucji HEAL Polska opublikowała swój najnowszy materiał informacyjny „Zanieczyszczenia powietrza – zagrożenia zdrowotne”. Walka z zanieczyszczeniami powietrza to złożony problem – mówi Weronika Piestrzyńska z HEAL Polska – Wymaga zarówno negocjacji na wysokim szczeblu prowadzonych przez polityków i organizacje pozarządowe, dażących do przyjęcia odpowiednich regulacji i zapisów prawnych gwarantujących poprawę jakości powietrza, ale również podnoszenia świadomości społecznej tego problemu. Dlatego część naszych materiałów informacyjnych kierujemy do obywateli, wskazując jak chronić się przed narazeniem na zanieczyszczenia, a także jak nie przyczyniać się do ich powstawania.

Wedle ostatniego raportu WHO, każdego roku zanieczyszczone powietrze w Europie kosztuje podatników 1,6 bln dolarów, kalkulowanych jako zewnętrzne koszty zdrowotne. W Polsce koszty te wynoszą 101,8 mld dolarów, co stanowi 12,9% polskiego PKB. Co więcej, każdego roku z powodu zanieczyszczonego powietrza w konsekwencji przewklekłych chorób układu oddechowego, naczyniowo sercowego czy neurologicznego, ataków serca, zawałów czy udarów umiera przedwcześnie 430 tys. Europejczyków - w tym 45 tys. Polaków.

W marcu tego roku Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza, wskazujący kierunki potencjalnych działań prowadzących do poprawy jakości powietrza w naszym kraju. Obecnie konsultowany jest pierwszy w Polsce projekt ustawy o zdrowiu publicznym oraz opracowywany Narodowy Program Zdrowia. Powyższe dokumenty mają szansę przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Muszą jednak zawierać konkretne zapisy i regulacje mogące w sposób faktyczny wpłynąć na stopniowe oczyszczanie powietrza w Polsce, wciąż pozostającej najbardziej zanieczyszczonym krajem Unii Europejskiej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej