więcej


Inicjatywy lokalne

NFOŚiGW będzie finansował inwestycje związane z poprawą jakości powietrza (14935)

2012-10-28

Drukuj

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad uruchomieniem programu wspierającego finansowo działania inwestycyjne, który miałby poprawić jakość powietrza. Chodzi o wdrożenie w Polsce przepisów unijnej dyrektywy CAFE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Beneficjentami dotacji będą np. firmy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach dostosowania do dyrektywy CAFE chce stworzyć zaktualizowane plany ochrony powietrza i plany naprawcze, przede wszystkim na obszarach, gdzie są przekroczone normy zanieczyszczenia powietrza.

"Plany naprawcze będą pokazywały, jakie działania trzeba podjąć w związku z zanieczyszczeniem powietrza na danym terenie" – mówi w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria Małgorzata Skucha, wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. "Działania te będą polegały np. na podłączeniu osiedla domków jednorodzinnych, gdzie każdy pali nieodpowiednim paliwem do centralnej kotłowni, utworzeniu obwodnicy miasta w taki sposób, aby zmniejszyć szkodliwe oddziaływanie transportu na powietrze" – dodaje.

NFOŚiGW będzie w części finansował tego rodzaju inwestycje.

"Z dotacji funduszu będzie finansowanych 50 procent kosztów przygotowania planów naprawczych" – mówi Małgorzata Skucha. "Ponadto fundusz przeznaczy 400 mln zł na dotacje, które poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska będą redystrybuowane dla gmin, które takimi planami i potrzebami inwestycyjnymi się wykażą" – dodaje wiceprezes funduszu.

Końcowymi beneficjentami pieniędzy z Funduszu będą podmioty wskazane w planie naprawczym.

"Ostatecznymi beneficjentami pomocy będą np. firmy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także osoby fizyczne" – podkreśla wiceprezes funduszu.

NFOŚiGW chce podjąć formalnie decyzję o uruchomieniu program finansowania inwestycji służących poprawie jakości powietrza w listopadzie tak, aby w 2013 roku wojewódzkie fundusze ochrony środowiska miały środki na finansowanie przedsięwzięć na ten cel.

Unijna Dyrektywa w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy (Clear Air for Europe) została przyjęta w dniu 21 maja 2008 r. Państwa członkowskie miały obowiązek dostosować swoje prawo krajowe do jej wymogów do dnia 11 czerwca 2010 r.

Celem dyrektywy "Clear Air for Europe" (CAFE) jest między innymi ocena jakości powietrza w państwach członkowskich na podstawie wspólnych metod i kryteriów, zapewnienie udostępniania informacji na temat jakości powietrza społeczeństwu oraz promowanie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie ograniczania zanieczyszczenia powietrza. Polska implementowała dyrektywę "Clear Air for Europe" 13 kwietnia br., nowelizując ustawę – prawo ochrony środowiska i inne ustawy.

 

źródło: ©Newseria

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej