więcej


Inicjatywy lokalne

Narada obywatelska w Puszczy Mariańskiej – zmiana klimatu jak się do niej dostosować? (21990)

2021-08-09

Drukuj
galeria

18 sierpnia o godzinie 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Puszczy Mariańskiej odbędzie się druga narada obywatelska w ramach projektu #klimaSENIORE prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.

Narada ma na celu identyfikację problemów związanych z szeroko pojętym środowiskiem oraz ekologią na terenie gminy i wspólne wypracowanie rekomendacji w jaki sposób je zminimalizować.

Narada obywatelska 18 sierpnia

Najbliższa, druga, narada obywatelska, która będzie miała miejsce 18 sierpnia o godzinie 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Puszczy Mariańskiej, poświęcona będzie zagadnieniom smogu oraz zanieczyszczenia środowiska.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się więcej jak mogą wykorzystać program „Czyste Powietrze" którego wszyscy mieszkańcy, także właściciele domów jednorodzinnych mieszkających w Puszczy Mariańskiej mogą być beneficjentami. Ekspertem wiodącym w tym temacie będzie
p. Bolesław Meluch z Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, który jednocześnie koordynuje proces włączania się banków do finansowania przedsięwzięć w ramach programu „Czyste powietrze". W ramach tego spotkania mieszkańcy dowiedzą się do kogo program jest skierowany, jakie warunki trzeba spełnić by zakwalifikować się do dotacji, oraz jakiej wysokości koszty może pokryć dotacja. Narada ta będzie możliwością zdobycia wiedzy, bezpośrednio u źródła, a także będzie można zadać pytania i ewentualnie rozwiać swoje możliwości.

Dodatkowo w trakcie spotkania zostanie również poruszony problem odpadów  znajdujących się w środowisku, omówione zostaną przyczyny dla których odpady lądują czesto nie tam gdzie powinny, oraz przedstawione dobre przykłady jak temu zjawisku przeciwdziałać. Ekspertem w tej części spotkania będzie p. Ewa Świerkula z Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Spotkanie oprócz części wykładowej składać się będzie również z części dyskusyjno-warsztatowej na której uczestnicy wspólnie z ekspertami, będzie próbowali wypracować rekomendacje w jaki sposób realnie przeciwdziałać zidentyfikowanym problemom środowiskowym w gminie Puszcza Mariańska.

Zidentyfikowane problemy

15 lipca br. miała miejsce pierwsza narada obywatelska, na której zostały zaprezentowane wyniki przeprowadzonej ankiety wśród mieszkańców gminy. Ankieta polegała na subiektywnej ocenie stanu środowiska naturalnego w gminie, oraz podejścia mieszkańców do zagadnień proekologicznych.

Według przeprowadzonej ankiety mieszkańcy gminy Puszcza Mariańska są świadomi postępującej zmiany klimatu i odczuwają jej skutki. Aż 77% respondentów uważa że zmiana klimatu jest problemem bardzo ważnym, a 18% raczej ważnym. Wynik ten świadczy o dosyć wysokiej wrażliwości mieszkańców na zagadnienia związane ze środowiskiem, a także pokazuje że są świadomi zmian zachodzących w pogodnie oraz ich następstw.

Stan środowiska naturalnego w swojej okolicy, mieszkańcy gminy Puszcza Mariańska w 41% oceniają na raczej dobry, lecz równie dużo 34,4% uważa że stan środowiska jest raczej zły. Biorąc pod uwagę fakt że 77% respondentów uważa że zmiana klimatu jest problemem bardzo ważnym, wynik 34,4% powinien być niepokojący.

Jeśli chodzi o identyfikację problemów środowiskowych w okolicy, odpowiedzi wyglądały następująco:

 

Odpowiedzi respondentów na pytanie: Proszę wskazać trzy zagrożenia dla okolicy, w której Pan(i) mieszka, które wiążą się ze zmieniającym się klimatem. Opracowanie własne.

Z odpowiedzi na powyższe pytanie wynika iż największym problemem związanym ze środowiskiem jakie widzą mieszkańcy gminy Puszcza Mariańska są: problem odpadów i zanieczyszczenie środowiska 54,1% , wycinanie drzew 44,3% oraz niedobór i nadmiar wody 41%, na czwartym miejscu znajdują się zanieczyszczenia powietrza oraz smog 34,4%, których skutkiem jest palenie w domowych piecach nieodpowiednim materiałem, lub niskiej jakości materiałem w okresie zimowym, oraz emisje wynikające z transportu. Z większością, oprócz niedoborem i nadmiarem wód, zgodzili się zgromadzeni na spotkaniu mieszkańcy.

Narada obywatelska, która odbędzie się 18 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury, jest miejscem w którym głos mieszkańca się liczy, a przedstawiając swoją opinię na dany temat każdy będzie miał wpływ na ostateczny kształt rekomendacji, które zostaną przedstawione Gminie, a które będą mogły stać się częścią gminnej polityki senioralnej, lub polityki ochrony środowiska. Zachęcamy do udziału.

Dowiedz się więcej o projekcie #klimaSENIORE

Projekt #klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu, realizowany jest w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej