więcej


Inicjatywy lokalne

Najbardziej zrównoważone miasta na świecie (19388)

Anna Kucińska
2016-04-12

Drukuj
galeria

Raport Arcadis Sustainable Cities Index 2015 przedstawia ranking miast rozwijających się w sposób najbardziej sprzyjający ludziom i środowisku. W badaniu uwzględniono trzy podstawowe kryteria – jakość życia mieszkańców, wpływ miast na środowisko naturalne i czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.Celem badania nie było wytypowanie należących do elity miast idealnych, a raczej wskazanie potencjału harmonijnego rozwoju miast w wymienionych obszarach i możliwych rozwiązań. Jest to szczególnie ważne zważywszy na fakt, że 54% ludzi na świecie mieszka w miastach, są one odpowiedzialne za ok. 70-80% działalności gospodarczej, 80% zużycia energii i 80% emisji gazów cieplarnianych. Im bardziej zrównoważone jest dane miasto, tym wyższy w nim poziom życia i dobrobyt oraz tym niższy szkodliwy wpływ na klimat i środowisko.

Co oznacza zrównoważony rozwój miast?

Istnieje wiele definicji zrównoważonego rozwoju. ONZ definiuje go jako "proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom". W kontekście miast oznacza to miasta umiejące zapewnić godne warunki życia obecnym mieszkańcom, nie stwarzając jednocześnie przyszłych problemów dla siebie i reszty świata. Przykładowo, zdaniem autorów badania Arcadis funkcjonujące w zrównoważony sposób miasto ma system komunikacji miejskiej umożliwiający ludziom szybkie i niedrogie przemieszczanie się, system zaopatrywania w czystą i bezpieczną wodę, system zabezpieczeń społecznych i sprawnych instytucji publicznych, zdrową i wykształconą siłę roboczą oraz sprzyjające warunki dla rozwoju biznesu.

Arcadis objęło badaniem 50 miast z 31 krajów na świecie, przyznając im miejsca w rankingu na podstawie wypadkowej wielu różnych kryteriów pogrupowanych w trzech obszarach:

  • Rozwój społeczny, w tym jakość życia (dostępna mieszkańcom komunikacja miejska, dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji, nierówności w wysokości pensji, równowaga między pracą a życiem prywatnym, liczba osób aktywnych zawodowo wobec liczby nieaktywnych zawodowo, powierzchnia terenów zielonych),
  • Wpływ na środowisko naturalne (zużycie energii i udział w zużyciu energii ze źródeł odnawialnych, poziom recyklingu, poziom emisji gazów cieplarnianych, ryzyko wystąpienia katastrof żywiołowych, zanieczyszczenie powietrza, dostęp do wody pitnej i systemów sanitarnych),
  • Potencjał do rozwoju gospodarczego (infrastruktura transportowa, łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, usytuowanie miasta w sieci globalnej gospodarki, ceny nieruchomości i koszt życia, PKB na jednego mieszkańca, efektywność energetyczna).

Przy opracowywaniu raportu korzystano z danych m.in. ONZ, Banku Światowego, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) i wielu innych.

Jakość życia na ostatnim miejscu

Najważniejszym wnioskiem z badania było to, że miasta osiągają zdecydowanie lepsze wyniki w obszarze wpływu na środowisko i klimat oraz rozwoju gospodarczego niż w sferze poprawy jakości życia mieszkańców. Nie istnieją także miasta idealne, miasta stoją raczej przed wyzwaniem zrównoważenia wszystkich trzech wspomnianych sfer rozwoju. Pod kątem rozwoju społecznego najlepiej wypada Rotterdam w Holandii. Z kolei w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Tokio i Hong Kongu koszt życia rośnie, co powodowane jest rosnącymi cenami nieruchomości.

W rankingu wyraźnie przodują miasta europejskie – w pierwszej dziesiątce znalazło się ich aż siedem, Frankfurt na pierwszym miejscu, a za nim Londyn, Kopenhaga, Amsterdam, Rotterdam, Berlin i Madryt. Najbardziej zróżnicowane są miasta w Azji, z jednej strony trzy miasta uplasowały się w pierwszej dziesiątce (Seul, Hong Kong i Singapur), a z drugiej na ostatnich pozycjach w rankingu znalazły się Manila, Bombaj, chińskie Wuhan i New Delhi. Do pierwszej dziesiątki nie weszło żadne z miast w Ameryce Północnej. Najwyższą pozycję (12.) zajęło Toronto, a z miast w USA najwyżej notowany był Boston (na 15. miejscu) i Chicago (na 19.). Jeśli chodzi o Amerykę Południową, najwyżej uplasowały się stolica Chile, Santiago (na 30. Miejscu), i São Paolo w Brazylii (31. miejsce).

Frankfurt na czele

Frankfurt prowadzi w rankingu ogólnym jako najbardziej zrównoważone miasto na świecie, a jego pozycja wynika z najwyższych notowań także w obszarach wpływu na środowisko i potencjału do rozwoju gospodarczego. Frankfurt jest jednym z głównych centrów finansowych i handlowych, a także centrów transportu na świecie. 25 lat temu miasto utworzyło własną agencję energii, w 1990 roku było także członkiem założycielem Sojuszu Klimatycznego Miast Europejskich i zobowiązało się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 10% co pięć lat (50% do roku 2030). Do 2050 roku 100% energii zużywanej we Frankfurcie będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Frankfurt planuje osiągnąć ten cel poprzez zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zapotrzebowanie na energię m.in. w gospodarstwach domowych, w biurach i w sektorze transportowym. Ponadto, miasto posiada największy w Niemczech park miejski, stanowiący 1/3 powierzchni miasta (8 tys. ha). Frankfurt ma też zwartą zabudowę, co ułatwia przemieszczanie się na rowerze (15% dojazdów). Z drugiej strony Frankfurt jest dopiero na 9. miejscu w obszarze rozwoju społecznego (jakości życia) z powodu raczej niższej proporcji osób aktywnych zawodowo i dłuższych godzin pracy.

Anna Kucińska
Na podst. Arcadis, Sustainable Cities Index 2015

Tekst pochodzi ze strony www.adaptcity.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej