więcej


Inicjatywy lokalne

Mazury - zielone zagłębie fotowoltaiki (17863)

2014-11-14

Drukuj
galeria

fot. Randy Montoya, flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0

6 listopada w położonym w woj. warmińsko-mazurskim Wesołówku koło Wielbarka otwarto farmę fotowoltaiczną o mocy 634 kW. Wkrótce produkcję energii rozpocznie też farma na podolsztyńskim lotnisku w Gryźlinach. Na Mazurach w kolejce do uruchomienia czekają kolejne projekty.

Farma fotowoltaiczna w Wesołówki składa się z 2640 modułów polikrystalicznych o łącznej powierzchni ok. 3,3 tys. m2. Koszt inwestycji zrealizowanej przez spółkę Fotowoltaika Wesołowo oszacowano na ponad 4,18 mln zł, z czego 1,7 mln zł pokryje unijne dofinansowanie.

W tym tygodniu przeprowadzono rozruch innej elektrowni fotowoltaicznej, która powstaje na Warmii i Mazurach - farmy PV o mocy 1 MW na podolsztyńskim lotnisku w Gryźlinach. Ten projekt jest realizowany przez spółkę Fotowoltaika Gryźliny, która należy do powiatu olsztyńskiego i gminy Stawiguda. Generalnym wykonawcą jest czeski Solartec.

Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych i krajowych. Koszt ekologicznego przedsięwzięcia wyniósł prawie 5 mln zł netto. Część środków pochodziła z unijnej dotacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Koszt budowy farmy fotowoltaicznej w Gryźlinach wyniósł ok. 5 mln zł. Jej otwarcie zaplanowano w grudniu br., kiedy mają zakończyć się prace budowlane.
Wkrótce na Warmii i Mazurach powstaną też kolejne elektrownie fotowoltaiczne.

Ich budowa to w dużej mierze zasługa unijnych dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Warmii i Mazur na lata 2007-2013. Instytucją realizującą konkursy na OZE w ramach RPO dla woj. warmińsko-mazurskiego jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
W połowie tego roku olsztyński WFOŚiGW zakończył nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, konkurs nr 01/14/6.2.1 działania 6.2 poddziałania 6.2.1 "Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii". Wśród projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i zostały skierowane do realizacji, jest wiele inwestycji mających na celu produkcję energii z wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych.
Jak niedawno przyznała prezes WFOŚiGW w Olsztynie Maria Sokoll, cześć projektów PV, które otrzymały unijne dofinansowanie z RPO dla Warmii i Mazur na lata 2007-2013, nie jest jednak realizowana ze względu na problemy z uzyskaniem przyłączenia do sieci.

źródło: gramwzielone.pl

www.gramwzielone.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej