więcej


Inicjatywy lokalne

Lublin szuka chętnych na fotowoltaikę (19271)

2016-02-24

Drukuj
galeria

Fot. Elliott Brown, flickr.com (CC BY 2.0)

Urząd miejski w Lublinie chce zbadać zainteresowanie montażem instalacji fotowoltaicznych wśród mieszkańców pod kątem przygotowania projektu, w którym przewiduje się dofinansowanie na takie inwestycje.  

Miasto Lublin ogłosiło nabór ankiet mieszkańców do udziału w projekcie pt. "Lubelska Energia Fotowoltaiczna", który dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznych na prywatnych, jednorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Lublin. Termin składania ankiet mija 29 lutego 2016 r.

W projekcie "Lubelska Energia Fotowoltaiczna" mogą wziąć udział osoby zameldowane na terenie Gminy Lublin, które nie mają żadnych zaległości finansowych na rzecz Gminy Lublin z tytułu należności podatkowych, opłat za wywóz odpadów, opłat za pobór wody itp., a ich gospodarstwa domowe zużywają co najmniej 2 000 kWh energii elektrycznej rocznie.

Panele PV montowane będą wyłącznie na dachach budynków jednorodzinnych, mieszkalnych, zlokalizowanych w obrębie Gminy Lublin, do których wnioskodawca posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub wieczystego użytkowania.

UM w Lublinie zastrzega, że panele PV będą montowane wyłącznie na dachach budynków jednorodzinnych, mieszkalnych, zlokalizowanych w obrębie Gminy Lublin, do których wnioskodawcy posiadają tytuł prawny wynikający z prawa własności lub wieczystego użytkowania. Panele nie będą montowane na dachach pokrytych materiałem zawierającym azbest.

W danym budynku nie może być zarejestrowana lub prowadzona żadna działalność gospodarcza oraz działalność rolnicza.

Przed złożeniem przez Gminę Lublin w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego wniosku projektowego, właściciel budynku będzie zobowiązany do podpisania umowy z Gminą Lublin i dokonania wpłaty udziału własnego.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 65 proc. kosztów kwalifikowanych netto. Udział własny mieszkańca to 35 proc. kosztów kwalifikowanych netto.

Projekt będzie rozliczany z poniesionych, kwalifikowanych kosztów netto. Podatek VAT w wysokości 8 proc. (dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2) nie będzie kosztem kwalifikowanym i będzie stanowić w całości koszt własny mieszkańca.

Jak informuje ponadto UM w Lublinie: - Wszelkie prace wykraczające poza podstawowy zakres montażu instalacji PV wynikające np. ze złego stanu technicznego istniejącej instalacji są kosztem własnym wnioskodawcy i nie podlegają dofinansowaniu.

Po uzyskaniu przez Gminę Lublin gwarancji dofinansowania, zostanie rozpisany przetarg na wykonanie instalacji. Instalacja PV przez okres 5 lat od zakończenia projektu będzie własnością Gminy Lublin. Po tym czasie zostanie przekazana wnioskodawcy.

Energia z instalacji fotowoltaicznej może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego, a nadwyżka wprowadzana do sieci energetycznej.

Okres wykonania projektu polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych przewiduje się na lata 2017-2018. Jego realizacja uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania.

Łączna moc instalacji, które powstaną w ramach projektu Lubelska Energia Fotowoltaiczna, nie może przekroczyć 2 MW. Minimalna moc pojedynczej instalacji wyniesie 2 kW, a maksymalna 5 kW.

Ogłoszenie konkursu na unijne dofinansowanie w ramach lubelskiego RPO przewiduje się na przyszły miesiąc.
Więcej o projekcie i o zasadach, na jakich będą mogli przystąpić do niego mieszkańcy Lublina, na stronie UM w Lublinie.

źródło: gramwzielone.pl

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej