więcej


Inicjatywy lokalne

Kraków chce poprawki Arkita by móc walczyć ze smogiem (18645)

2015-06-26

Drukuj
galeria

Kraków chce poprawki Arkita by móc walczyć ze smogiem, fot. Grzegorz Bednarczyk, flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0

Krakowski Alarm Smogowy wraz z władzami Krakowa i 14 ościennych gmin domagają się pilnego wprowadzenia tzw. poprawki Arkita do ustawy Prawo o ochronie środowiska. Postulowane zmiany dałyby samorządom narzędzia do walki z zanieczyszczeniem powietrza.

18 czerwca Krakowski Alarm Smogowy złożył na ręce premier, marszałka Sejmu oraz przewodniczących sejmowych klubów parlamentarnych apel o jak najszybsze przyjęcie zmian prawnych, których brak znacznie utrudnia i spowalnia walkę o czystsze powietrze. O powyższe zmiany Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy apeluje wspólnie z władzami Miasta Kraków oraz Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, zrzeszającym Kraków i otaczające go 14 gmin.

NORMY DLA KOTŁÓW, OGRANICZENIE RUCHU W CENTRACH MIAST

Mowa tu o pakiecie zmian regulacyjnych wypracowanych przez specjalną grupę roboczą ds. ochrony powietrza i energetyki przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i złożonych do laski marszałkowskiej przez posła Tadeusza Arkita (poprawka do art. 96 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska). Dzięki tym zmianom Sejmik Województwa zyskałby możliwość wprowadzania norm emisyjnych dla kotłów na paliwa stałe (węgiel, drewno).

Jak podkreślają sygnatariusze apelu, pozwoliłoby to na stopniowe wyeliminowanie najbardziej trujących pieców, w których często spalany jest niskiej jakości węgiel, a nawet odpady (szacunki Urzędu Marszałkowskiego wskazują na konieczność wymiany 150 000 przestarzałych pieców na terenie Małopolski). Władze gminne zyskałyby z kolei możliwość wprowadzania stref ograniczonej emisji komunikacyjnej, do których wjazd miałyby jedynie pojazdy spełniające określone kryteria emisji spalin. W Europie są to rozwiązania powszechne, korzystają z nich nie tylko kraje zachodnie, ale również nasi sąsiedzi – Czechy.

Brak powyższych rozwiązań prawnych znacznie utrudnia działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Emisje z kotłów domowych – główne źródło zanieczyszczenia powietrza w Polsce pyłem zawieszonym czy rakotwórczym benzo[a]pirenem – pozostają poza jakąkolwiek kontrolą.

Jednocześnie duże miasta, w tym Kraków, borykają się również z problemem zanieczyszczeń komunikacyjnych, za który w dużej mierze odpowiadają stare pojazdy z silnikiem diesla.

POPRAWKA ARKITA W ZAMRAŻARCE

Bez wprowadzenia powyższych regulacji wywiązanie się z wymagań małopolskiego Programu Ochrony Powietrza będzie niemożliwe. Niestety, pomimo obietnic składanych przez posłów mieszkańcom Małopolski, poprawka nie została do tej pory poddana pod głosowanie i istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo że nie wydarzy się to przed jesiennymi wyborami, gdyż do końca kadencji zostało już tylko sześć posiedzeń Sejmu.

Niezwłoczne przyjęcie powyższych poprawek jest konieczne dla ochrony zdrowia i życia Polaków na skutek bardzo wysokiego zanieczyszczenie powietrza w Polsce co roku przedwcześnie umiera 45 000 mieszkańców naszego kraju.

Źródło: Krakowski Alarm Smogowy

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej