więcej


Inicjatywy lokalne

Konkurs na wykonawcę projektu identyfikacji wizualnej (17506)

2014-07-17

Drukuj

Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza do udziału w konkursie na wykonawcę projektu identyfikacji wizualnej projektu LIFE_ADAPTCITY_PL. W konkursie, jako oferenci, mogą wziąć udział zarówno firmy, jak i osoby prywatne.

W celu wzięcia udziału w konkursie należy:

1. Wykonać propozycję logo projektu „ADAPTCITY”.

2. Przygotować portfolio zrealizowanych projektów identyfikacji wizualnej – wymagane są przynajmniej 3 projekty z ostatnich 5 lat.

3. Przygotować propozycję ceny za realizację pełnego zamówienia.

4. Przesłać zgromadzoną dokumentację konkursową (punkty 1, 2, 3) w postaci elektronicznej lub papierowej do dnia 4 sierpnia 2014 roku na adresy: w.szymalski@ine-isd.org.pl lub Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1. 00-743 Warszawa (liczy się data wpłynięcia listu na podany adres pocztowy).

Przedmiotem zamówienia, które wykona wybrany oferent, jest projekt identyfikacji wizualnej projektu pt.: „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej” o akronimie ADAPTCITY.

W zakres projektu identyfikacji wizualnej wchodzą:
- logo projektu (wraz z wzorcami barwnymi)
- tablice informacyjne;
- projekt plakatu;
- projekt okładek broszur i wydawnictw w różnych formatach;
- roll-up lub stand;
- project teczki;
- szablon prezentacji multimedialnej;
- propozycje graficzne materiałów promocyjnych (identyfikatory, długopisy, notesy itp.).

Nadesłane w dokumentacji konkursowej logo będzie przedmiotem oceny nadesłanej oferty, natomiast nie musi stanowić podstawy graficznej do realizacji całego zamówienia po podpisaniu umowy z oferentem. Nadesłane przez oferentów projekty graficzne logo nie staną się własnością zamawiającego po przeprowadzeniu konkursu.

Z wybranym w konkursie oferentem zostanie podpisana umowa na realizację projektu identyfikacji wizualnej zgodna z propozycją ceny podaną przez oferenta w dokumentacji konkursowej.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 29 sierpnia 2014 roku. Zamówienie powinno zostać wykonane od dnia rozstrzygnięcia konkursu do dnia 30 września 2014 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do wykonanego zamówienia, które wykonawca będzie musiał uwzględnić w okresie 14 dni.

Ocena ofert nastąpi na podstawie nadesłanej dokumentacji konkursowej. Na ocenę składają się trzy oceny cząstkowe: za projekt logo (25%), za portfolio (25%), za propozycję cenową (50%). W skład komisji konkursowej wejdą 3 osoby spośród zespołu pracowników i współpracowników Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Projekt ADAPTCITY realizowany jest przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa, Unię Metropolii Polskich oraz Verband Region Stuttgart ze środków LIFE+ oraz NFOŚiGW.

Projekt rozpoczął się 1 lipca 2014 roku i ma się zakończyć w grudniu 2019 roku. W ramach projektu powstanie m.in. strona internetowa www.adaptcity.pl, film edukacyjny o projektach adaptacyjnych, poradnik dla samorządów oraz odbędą się liczne konferencje poświęcone tematyce adaptacji do zmian klimatu. Pierwszym krokiem będzie wizyta w Stuttgarcie, który jako jedno z pierwszych miast w Europie stworzyło strategię adaptacji do zmian klimatu. Realizatorzy projektu chcą zwiększyć świadomość i aktywność polskich samorządów oraz mieszkańców metropolii na rzecz adaptacji do zmian klimatu, a także poprawić odporność ekosystemu Warszawy na zmiany klimatu, m.in. obniżając efekt wyspy ciepła w mieście.

 

Osobami odpowiedzialnymi za kontakty z oferentami są:
dr Wojciech Szymalski, w.szymalski@ine-isd.org.pl, tel. (22) 851 04 04
Renata Filip, ine@ine-isd.org.pl, tel. (22) 851 04 02.

 

źródło: Instytut na rzecz Ekorozwoju
www.ine-isd.org.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej