więcej


Inicjatywy lokalne

Konferencja burmistrzów na temat zrównoważonej energii (18356)

2015-03-28

Drukuj
galeria

Konferencja burmistrzów na temat zrównoważonej energii

18 marca 2015 roku odbyła się konferencja inaugurująca pełnienie przez NFOŚiGW roli Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów, poświęcona mechanizmom wsparcia rozwoju zrównoważonej energii.

Wzięli w niej udział przede wszystkim reprezentanci gmin i miast z całej Polski zainteresowani rozwojem gospodarki niskoemisyjnej w swoich regionach oraz wdrażaniem działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Zaproszenie Narodowego Funduszu przyjęli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Maciej Grabowski, Minister Środowiska, witając przybyłych na konferencję, wyraził zadowolenie, iż Narodowy Fundusz podjął się pełnienia roli Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów w Polsce. Zaangażowanie Funduszu w działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez propagowanie inicjatywy Porozumienia Burmistrzów jest w pełni spójne z polityką i celami Ministerstwa Środowiska, szczególnie tymi zawartymi w Krajowym Planie Ochrony Powietrza.

Małgorzata Mika-Byrska reprezentująca Ministerstwo Gospodarki poinformowała zebranych o toczących się obecnie pracach legislacyjnych, wspominając o programie dotyczącym energetyki do roku 2050 oraz o Narodowym Programie Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, gdzie efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii rozwijane na szczeblu lokalnym stanowią ogromny potencjał.

Małgorzata Skucha – Prezes Zarządu NFOŚiGW podkreśliła, że pomoc Funduszu dla gmin w zakresie ograniczenia i likwidacji niskiej emisji będzie miała korzystne skutki dla zdrowia mieszkańców naszego kraju.
W programie konferencji znalazły się wystąpienia przedstawicieli Biura Porozumienia Burmistrzów z Brukseli, Komisji Europejskiej (DG Regio), Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz miast Sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, jak też Polskiej Sieci „Energie Cités”. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z najlepszymi praktykami w zakresie wdrażania działań związanych z efektywnością energetyczną i OZE.

Zaprezentowane zostały również zagadnienia dotyczące nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 i wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedstawiono projekt doradztwa w obszarze efektywności energetycznej i OZE, który będzie realizowany przez NFOŚiGW.
Uczestnicy konferencji mieli też możliwość zadania pytań ekspertom z Narodowego Funduszu na tematy związane nie tylko z Porozumieniem Burmistrzów, ale też planów gospodarki niskoemisyjnej, planów na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) oraz programów NFOŚiGW.

Źródło: NFOŚiGW


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej