więcej


Inicjatywy lokalne

Kolejne pieniądze dla miast na poprawę jakości powietrza (16971)

2014-03-23

Drukuj

Blisko 280 mln zł na poprawę jakości powietrza w polskich miastach przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ruszył drugi nabór wniosków do programu KAWKA.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w miastach są lokalne źródła ciepła (w tym domowe piece) oraz transport miejski. Celem KAWKI jest zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2. Dlatego w ramach programu, na obszarach gdzie są przekroczone dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń powietrza i są opracowane programy ochrony powietrza, mogą być dofinansowane m.in. takie przedsięwzięcia, jak: podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiana starych pieców na bardziej ekologiczne oraz dodatkowo termomodernizacja budynków wielorodzinnych.

Aby zmniejszyć emisję zanieczyszczeń powietrza z transportu, dofinansowanie mogą uzyskać projekty polegające na wdrażaniu systemów zarządzania ruchem, czy budowie stacji zasilania taboru miejskiego gazem czy energią elektryczną.

O pieniądze w ramach KAWKI mogą ubiegać się miasta powyżej 10 tys. mieszkańców oraz uzdrowiska, na obszarze których odnotowywane są przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza (pył PM 10 i benzo(a)piren). Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwych terytorialnie Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), które wdrażają program w danym województwie. One z kolei, na podstawie zebranych zgłoszeń w ramach ogłaszanych przez siebie konkursach, występują o środki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

– Już pierwszy nabór do KAWKI pokazał, że program jest potrzebny i cieszy się dużym zainteresowaniem beneficjentów. Teraz dostępna jest kolejna pula środków do wykorzystania. Zachęcam do aplikowania. Środki te to konkretna pomoc finansowa dla samorządów i obywateli na poprawę tak ważnego obszaru, czyli powietrza którym oddychamy – powiedział Marcin Korolec, wiceminister środowiska.

W sierpniu 2013 roku zakończył się pierwszy nabór wniosków do programu KAWKA. Środki otrzymały wówczas wszystkie WFOŚiGW, które o nie aplikowały (11 funduszy). Łącznie otrzymały one ponad 121 mln zł (całe wnioskowane kwoty).

 
Wnioski do 2. edycji KAWKI można składać do 8 września 2014 r. Dodatkowe informacje o naborze można znaleźć na stronie:

 

źródło: Ministerstwo Środowiska

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej