więcej


Inicjatywy lokalne

Petycja: Powstrzymajmy prywatyzację lasów pod inwestycję. (21856)

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
2021-05-13

Drukuj
galeria

Źródło: Pracowania na rzecz wszystkich istot

Wzywamy do odrzucenia proponowanych zmian ustawy o lasach (druk nr 1098). Forsowany przez część posłów projekt otwiera furtkę dla prywatyzacji lasów publicznych w Polsce pod inwestycje – także te szkodliwe dla ludzi i przyrody. Takie decyzje będą zapadały na szczeblu politycznym, bez udziału społeczeństwa i kontroli sądowej. Nie ma na to zgody, szczególnie w czasach, gdy doświadczamy skutków największego kryzysu bioróżnorodności i zmian klimatu.


Co przewiduje ustawa?

  • Lasy publiczne w Polsce będą mogły zostać wymienione na dowolny grunt (np. zdegradowany nieużytek, teren pofabryczny) lub budynek należący do prywatnego inwestora i to bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości! Najwyraźniej posłom proponującym ustawę nie przeszkadzają straty dla budżetu Państwa!
  • Decyzje o takich zamianach będą zapadały na szczeblu politycznym (Generalny Dyrektor Lasów Państwowych, Minister Środowiska, Minister Gospodarki), bez udziału społeczeństwa i kontroli sądowej.
  • Wystarczy, że planowana na terenach leśnych inwestycja zostanie zinterpretowana jako przedsięwzięcie mające na celu „wspieranie rozwoju i wdrażanie projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza”.
  • Prawo nie dopuszcza jednak nakazu budowy konkretnej inwestycji na zbywanym terenie, w efekcie w lasach będzie mogło powstać dowolne przedsięwzięcie.
  • Projekt poselski nie wymaga konsultacji społecznych, tak istotna zmiana prawa nie może odbywać się w zaciszu gabinetów prominentnych polityków, przy milczącej zgodzie Lasów Państwowych!
  • Obowiązujące od 1997 r. prawo umożliwiało wymianę gruntów jedynie na potrzeby i cele związane z gospodarką leśną – tak aby przeciwdziałać spekulacjom i chronić tereny leśne.

Jaki będzie efekt zmiany prawa?

Zamiast lasów będą rosły inwestycje – także te szkodliwe dla ludzi i przyrody. Majątek wszystkich obywateli zostanie oddany za bezcen wąskiej grupie interesu, która wytnie las i zaleje ten teren betonem. Podczas gdy cała Unia Europejska dąży do objęcia ścisłą ochroną najcenniejszych lasów tak aby zatrzymać katastrofę klimatyczno-przyrodniczą, w Polsce grupa posłów szykuje nam dewastację kolejnych terenów leśnych. Nie ma zgody na zamach na polskie lasy!

Link do petycji: PODPISZ PETYCJĘ


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej