więcej


Inicjatywy lokalne

Katowickie seminarium energetyki odnawialnej (17368)

2014-06-14

Drukuj
galeria

29 maja 2014 roku w Katowicach odbyło się seminarium: „Systemy wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce: sytuacja prawna, aspekty praktyczne, obrót prawami majątkowymi”.

29 maja 2014 roku w Katowicach odbyło się seminarium: „Systemy wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce: sytuacja prawna, aspekty praktyczne, obrót prawami majątkowymi”.

W wydarzeniu brali udział przedstawiciele firm m.in. zajmujących się fotowoltaiką, energetyką wiatrową oraz biogazową. Liczną grupę stanowili również odbiorcy przemysłowi.

Wykład inauguracyjny na temat przyszłości energetyki odnawialnej w Polsce wygłosił dr inż. Andrzej Ksiądz z Politechniki Śląskiej. W Polsce 86% energii pochodzi z węgla, 5% z biopaliw i odpadów, 4% z gazu ziemnego, 2% z energetyki wodnej, 2% z energetyki wiatrowej, słonecznej i geotermalnej oraz 1% z ropy naftowej. Dla porównania w Unii Europejskiej struktura produkcji energii odnawialnej wygląda następująco: 28% energia jądrowa, 27% węgiel, 21% gaz ziemny, 10% energetyka wodna, 7% energetyka słoneczna, wiatrowa oraz geotermalna, 5% biopaliwa i odpady oraz 2% ropa naftowa. Tak więc jak widzimy polska energetyka oparta jest na węglu i nie ma się co łudzić, w najbliższych latach dużo się nie zmieni w powyższej materii.

Jeśli chodzi o krajowy udział nośników energii odnawialnej w łącznym pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych w 2012 roku, to wyglądał on następująco: 42% współspalanie, 29% elektrownie wiatrowe, 13% elektrownie na biomasę, 13% elektrownie wodne oraz 3% elektrownie na biogaz. W 2013 roku głównym nośnikiem energii odnawialnej stała się energetyka wiatrowa, a współspalanie znacząco zmalało: 49% energetyka wiatrowa, 20% współspalanie, 20% energetyka wodna, 6% energetyka biogazowa i 5% elektrownie na biomasę.

W podsumowaniu dr Andrzej Ksiądz podkreślił, że stopień eksploatacji potencjału teoretycznego OZE będzie przede wszystkim zależał od polityki państwa i rzeczywistego wsparcia dla energetyki odnawialnej.

Kolejną prelekcję wygłosił Daniel Borsucki, Dyrektor Zespołu Zarządzania Mediami w Katowickim Holdingu Węglowym, który na wstępie odniósł się do wykładu dr. Andrzeja Księdza i przedstawił swoją opinię na temat rozwoju energetyki odnawialnej. Według niego energetyka odnawialna powinna się rozwijać, ale w zrównoważonym tempie ze względu na energetykę węglową, która pozostanie w Polsce dominująca. Zaznaczył też, że gospodarka niemiecka spala trzy razy więcej węgla niż nasza i emituje więcej CO2 na mieszkańca niż Polska.

Daniel Borsucki, poruszył kwestię ulg dla przemysłu energochłonnego, nad którymi nadal pracuje Komisja Europejska. Okazało się że sprawa ulg ze świadectw zielonych, a więc z energii odnawialnej powinna być zakończona jeszcze podczas pracy obecnej kadencji Komisji Europejskiej czyli do 31 października 2014 roku. Jeśli chodzi o świadectwa kogeneracyjne, a więc żółte i czerwone, to tą kwestią zająć się ma nowa kadencja Komisji.

Kolejną prelekcję wygłosił Jakub Wujkowski z Kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór, który mówił o obecnych a także proponowanych regulacjach systemu wsparcia wytwarzania energetyki z OZE w Polsce. Najważniejszymi elementami składowymi obecnego systemu wsparcia OZE są: świadectwa pochodzenia, obowiązek zakupu energii elektrycznej z OZE, a także rozwój energetyki prosumenckiej. Świadectwa pochodzenia potwierdzają wytworzenie energii elektrycznej z OZE, są wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE, składany za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego w terminie 45 dni od dnia zakończenia okresu wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej tym wnioskiem. Sprzedawca z urzędu jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania tego sprzedawcy, oferowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne, które uzyskało koncesję na jej wytwarzanie.

Burzliwą dyskusję wywołało proponowane regulacje wsparcia energetyki odnawialnej. Jakub Wujkowski szczegółowo przedstawił proponowane regulacje w najnowszym projekcie ustawy OZE. Jedną z głównych nowości będzie system aukcji, dotychczas niestosowany w Polsce. Do najważniejszych elementów tego systemu należy zaliczyć: pełną transparentność procesu aukcyjnego, fazę prekwalifikacji projektów, umożliwienie powstania rozproszonych źródeł energii poprzez wprowadzenie aukcji dedykowanych instalacjom do 1 MWe. Aukcje będą przeprowadzane co najmniej raz w roku. Informacje dotyczące aukcji ogłasza, organizuje i przeprowadza Prezes URE. Aukcje przeprowadzane będą oddzielnie dla instalacji o mocy do 1MWe oraz od 1MWe wzwyż. Planowany termin wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE to druga połowa 2016r.

Katarzyna Wosz z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. przedstawiła wszystkie aspekty handlu na TGE. Warunki uczestnictwa handlu na TGE: podpisanie umowy z domem maklerskim, uzyskanie członkostwa w Rejestrze Świadectw Pochodzenia oraz udzielenie pełnomocnictwa dla domu maklerskiego do działania na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Marcin Wasa, członek Zarządu Solartech Invest S.A., mówił o dokumentacji, projektowaniu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych mikro, małych i dużych. Firmę Solartech Invest S.A. tworzą ludzie, którzy byli wykonawcami pierwszej w Polsce elektrowni słonecznej o mocy 1MW. Obecnie w Polsce, moce zainstalowane w PV to około 3,767 MW, z czego wpiętych do sieci ok. 1,3-1,5 MW.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej