więcej


Inicjatywy lokalne

Jutro Sejm zagłosuje w sprawie ustawy antysmogowej (18776)

2015-08-03

Drukuj
galeria

Fot. flickr.com CC0 Public domain

4 sierpnia posłowie zdecydują, czy Polacy będą mieli szansę na oddychanie czystszym powietrzem. Polski Alarm Smogowy apeluje do Posłów o głosowanie ponad podziałami politycznymi i przyjęcie nowelizacji Prawa ochrony środowiska.

Poprawka Arkita

4 sierpnia głosowaniu zostanie poddana poprawka do Prawa ochrony środowiska, dzięki której samorządy zyskają narzędzia do walki z zanieczyszczeniami emitowanymi przez domowe piece i kotły grzewcze na węgiel i drewno1. Instalacje te stanowią główne źródło zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym i rakotwórczym benzo[a]pirenem. Niemal 70% domów jednorodzinnych w naszym kraju ogrzewanych jest za pomocą węgla, często najgorszej jakości, w większości w przestarzałych piecach i kotłach. Gryzący w gardło i oczy dym wydobywający się z domowych kominów to nieodłączny już element zimowego krajobrazu Polski.

Dzięki nowelizacji samorządy zyskają prawo do wprowadzania tzw. stref obszarowych, określając jakiego rodzaju paliwa i w jakiego rodzaju urządzeniach (kotły, piece) będą mogły być wykorzystywane na danym terytorium (gmina, województwo). Pozwoli to na stopniowe wyeliminowanie najbardziej zanieczyszczających kotłów i pieców.

Większe uprawnienia dla samorządów

Obecnie samorządy, które chcą walczyć z niską emisją mogą jedynie wprowadzać całkowity zakaz stosowania węgla (i innych paliw stałych) w domowych piecach i kotłach, tak jak w 2013 r. uczynił to Kraków. Dzięki nowelizacji samorządy będą mogły dopuszczać do stosowania węgiel czy inne paliwa stałe określając maksymalną emisyjność urządzeń, w których są one spalane (chodzi tu o emisję pyłu, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, itp.). Nowelizacja wyposaży zatem samorządy w większy wachlarz możliwości. Ma to szczególne znaczenie dla miejscowości mniejszych, gdzie dostęp do sieci ciepłowniczych lub gazowych nie istnieje lub jest bardzo ograniczony.

„Dziś Polski Alarm Smogowy przesłał apel do wszystkich posłów o poparcie poprawki. O potrzebie wprowadzenia tych zmian mówi się od wielu lat i cieszymy się, że w końcu trafiły one pod głosowanie. Mamy nadzieję, że potrzeba poprawy jakości powietrza nie będzie rozgrywana politycznie i że posłowie zarówno z koalicji rządzącej, jak i z opozycji poprą poprawkę – bez niej samorządy niewiele mogą zrobić aby ograniczać niską emisję.” – mówi Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego.

O przyjęcie zmian apelują nie tylko ruchy społeczne, ale również władze samorządowe, na przykład gminy z terenu Małopolski czy Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP. Na konieczność wprowadzenia tych zmian prawnych wskazują od wielu lat samorządy wojewódzkie, które są odpowiedzialne za ochronę powietrza na ich terenie.

Warto przypomnieć, że Polska ma najgorsze powietrze w całej Unii Europejskiej, a każdego roku z powodu jego zanieczyszczenia przedwcześnie umiera 45 000 osób, a więc ponad 10 razy więcej niż w wypadkach drogowych. Lista chorób, do których przyczynia się zanieczyszczenie powietrza jest długa: astma, infekcje górnych dróg oddechowych, przewlekła obturacyjna choroba płuc, nadciśnienie, wylewy, zawały, udary, rak płuca, a także szybsze starzenie się układu nerwowego. Silny i bardzo negatywny jest wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwój płodu. Polska łamie krajowe i unijne normy jakości powietrza od niemal dekady. Komisja Europejska wszczęła przeciwko naszemu krajowi procedurę naruszenia prawa w tym względzie. Jeśli nie zostaną podjęte środki naprawcze, grożą nam wielomilionowe kary.

Źródło: Polski Alarm Smogowy


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej