więcej


Inicjatywy lokalne

Fundacja Aeris Futuro dla miasta Bydgoszcz (13277)

2011-09-25

Drukuj

Aeris_Futuro_do_leaduFundacja Aeris Futuro na zlecenie władz miasta Bydgoszcz rozpoczęła lokalną kampanię edukacyjną na rzecz ograniczenia szkodliwych zmian klimatu.

Miasto Bydgoszcz, jako jedno z czterech europejskich miast bierze udział w projekcie LAKS (Lokalna Odpowiedzialność za Realizację Celów Protokołu z Kioto). Oprócz Bydgoszczy w realizację programu zaangażowane są włoskie miasta Padwa, Reggio Emilia oraz Girona w Hiszpanii. Celem projektu jest podjęcie działań zmierzających do ochrony klimatu, zgodnie z ustaleniami protokołu z Kioto oraz celami polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej.

Program LAKS odnosi się protokołu z Kioto. Jest to dokument uzupełniający podpisaną wcześniej pod auspicjami ONZ Konwencję Ramową w sprawie zmian klimatu. Protokół z Kioto zobowiązuje kraje, które go ratyfikowały (w tym i Polskę) do redukcji emisji gazów cieplarnianych w latach 2010–2012 o 5,2% w stosunku do poziomu z roku 1990. Unia Europejska w dokumencie Europa 2020 określiła cel redukcji gazów cieplarnianych na 20%.

Fundacja we wrześniu i październiku przygotowuje cykl newsletterów informacyjnych, zorganizuje spotkanie informacyjne oraz konferencję 27 października w Bydgoszczy.

Kampania skierowana jest do mieszkańców Bydgoszczy oraz do kadry naukowej, reprezentantów władz lokalnych i regionalnych oraz innych podmiotów związanych z tematyką projektu LAKS.

Newslettery stanowiące element kampanii edukacyjnej dostępne są na stronie: aeris.eko.org.pl/projekty/laks

 LAKS

źródło: Aeris Futuro
www.aeris.eko.org.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej