więcej


Inicjatywy lokalne

Eurobarometr klimatyczny 2019 o Polakach (21204)

2020-03-12

Drukuj
galeria

Zeszłoroczny Eurobarometr opracował dla każdego z krajów członkowskich osobny profil odpowiedzi respondentów z danego kraju. Co mówi on o Polakach i ich stosunku do zmian klimatu?

Zmiana klimat rośnie w naszych oczach

Siedmiu na dziesięciu respondentów w Polsce uważa zmianę klimatu za „bardzo poważny” problem (70% w porównaniu ze średnią UE wynoszącą 79%). To wzrost o 12 punktów procentowych (pp) od 2017 r. chociaż odsetek osób, które uważają klimat za najbardziej poważny problem, przed którym stoi świat, jest poniżej średniej (15% w porównaniu ze średnią UE wynoszącą 23%), co oznacza wzrost o 9 punktów procentowych od 2017 r.

Wciąż mało wiemy o działaniach na rzecz klimatu

Odsetek respondentów, którzy twierdzą, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy podjęli osobiste działania w celu zwalczania zmian klimatu wynosi 40% (poniżej średniej UE wynoszącej 60%). Natomiast, gdy podano respondentom konkretne przykłady działań w dziedzinie klimatu, odsetek ten wzrasta znacznie do 84% (choć pozostaje poniżej średniej UE wynoszącej 93%) – jest to jednak 3. wynik od końca w stawce krajów UE. Główne działania podejmowane przez respondentów w Polsce polegają na ograniczeniu ilości odpadów i regularnym ich segregowaniu w celu recyklingu (56%, to wzrost o dwa punkty procentowe od 2017 r., ale wciąż mniej niż średnia UE wynosząca 75%), podczas gdy prawie połowa próbuje ograniczyć konsumpcję artykułów jednorazowego użytku (47%, wzrost o dwa pp, choć to wciąż mniej niż średnia UE wynosząca 62%).

Słabo popieramy politykę unijną w zakresie klimatu

Ponad siedmiu na dziesięciu Polaków (72%) zgadza się, że ograniczenie importu paliw kopalnych może zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i przynieść korzyści ekonomiczne Unii (równa się średniej UE), zaś 8 na 10 zgadza się, że należy udzielić większego publicznego wsparcia finansowego na rzecz przejścia na czystą energię. To wzrost o trzy pp, choć wciąż poniżej średniej unijnej, która wynosi 84%.

Tylko adaptacja

Odsetek respondentów, którzy zgadzają się, że dostosowanie się do negatywnych skutków zmian klimatu może przynieść pozytywne wyniki dla obywateli wynosi 71%, nieco powyżej średniej UE wynoszącej 70%.

Ponad ośmiu na dziesięciu Polaków (87%) uważa, że ​​dla ich rządu krajowego ważne jest ustalenie celów dotyczących zwiększenia energii odnawialnej w zużyciu energii do 2030 r. (mniej niż średnia UE 92%). Ten sam odsetek (87%) uważa również, że jest to dla nich ważne, aby rząd krajowy zwiększył cel za kresie poprawy efektywności energetycznej do 2030 r. (w porównaniu ze średnią UE wynoszącą 89%). Najważniejsze, że znaczna większość respondentów (87% w porównaniu ze średnią UE 92%) popiera cel Unii neutralnej klimatycznie do 2050 r.

Ci niezdecydowani Polacy

Komentarz redakcji: „W zakresie poparcia dla polityki klimatycznej Unii Europejskiej w wielu zakresach jesteśmy bardziej niedecydowani, niż obywatele pozostałych krajów UE. Neutralność klimatyczną, sumując dwa zakresy pozytywnego nastawienia, popieramy jako 5. kraj od końca, ale najmniej Polaków – 31% popiera ją zdecydowanie. Podobne wyniki przyniosły pytania dotyczące krajów celów w zakresie OZE i efektywności energetycznej, korzyści z transformacji energetycznej czy poparcia dla czystej energii kosztem subsydiów do paliw kopalnych. W zakresie adaptacji do zmian klimatu jesteśmy powyżej średniej, ale zdecydowanie popiera ten kierunek działań jedynie 22% respondentów z Polski, co jest także 5. od końca wynikiem w stawce. Być może nasze polskie nastawienie do polityki klimatycznej zmienia się na bardziej pozytywne, ale jeszcze daleko nam do entuzjazmu innych obywateli Unii. Na razie największą zmianą w Polskim społeczeństwie było zwiększenie się ilości opinii, że zmiana klimatu jest poważnym problemem – w tym zakresie wzrost obaw od roku 2017 był niemalże największy w Europie i wyniósł 0,6pp. co było 4. Wynikiem w Europie. Nie mniej jednak pozostajemy na 6. od końca miejscu wśród innych krajów UE w zakresie postrzegania zmian klimatu, jako ważnego problemu dla świata. Nie pozostaje nam nic innego, jak edukować dalej na portalu chronmyklimat.pl

Źródłem danych jest badanie Eurobarometr 490 Komisji Europejskiej.

Zobacz także nasz artykuł o całościowych wynikach badania: Klimatyczny Eurobarometr 2019


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej