więcej


Inicjatywy lokalne

Elektrownie fotowoltaiczne, wiatrowe i bioelektrownia. W Świętokrzyskiem powstaje „poligon” dla energetyki odnawialnej (14846)

2012-10-06

Drukuj

W ramach programu inwestycyjno-naukowego, realizowanego w położonym w województwie świętokrzyskim Rzędowie, powstać ma kompleks elektrowni wykorzystujących różne rodzaje odnawialnych źródeł energii.

Główne założenia projektu są ujęte w jego pełnej nazwie: "Rewitalizacja terenu kopalni siarki w Rzędowie oraz okolicznych terenów poprzez budowę na jej terenie bioelektrowni ELECTRA® (moc elektryczna około 10 MW) zasilanej biogazem z kontraktowanej biomasy pochodzenia rolniczego i innymi substratami organicznymi w tym materiałami odpadowymi oraz farmy fotowoltaicznej (moc elektryczna około 10 MW i 4 MW) i farmy wiatrowej (moc elektryczna około 9–15 MW) z jednoczesnym przestawieniem zasilania transportu samochodowego bioelektrowni oraz okolicznych mieszkańców z paliw ropopochodnych na biometan".

Wśród autorów projektu znajdują się: inwestor strategiczny Marek Kurtyka, prezes Firmy Termo-Klima z Katowic, Andrzej Pacocha – specjalista ds. OZE w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojciech Łukaszek, dyrektor firmy Ekoenergia z Kolonii Pozezdrze w powiecie węgorzewskim, będący zarazem dyrektorem programu.

Jak mówi portalowi Gramwzielone.pl Wojciech Łukaszek z firmy Ekoenergia, "celem projektu jest udostępnienie polskiej nauce do dyspozycji poligonu, na którym będzie można ćwiczyć wszystkie zagadnienia z zakresu OZE w całym przekroju inwestycji – od projektowania i przebywania ciernistych dróg uzgodnień administracyjnych, przez budowę do uruchomienia inwestycji. Liczymy, że na podstawie badań prowadzonych na programie "Rzędów" powstanie kilkadziesiąt prac magisterskich, kilkanaście doktorskich i co najmniej jedna habilitacja".

W poszczególne elementy Programu Inwestycyjno-Naukowego "Rzędów" zaangażowanych jest kliku inwestorów. Termo-Klima będzie odpowiedzialna za budowę bioelektrowni o mocy elektrycznej rzędu 9,6 MW. Farmę wiatrową o mocy 9-16 MW postawi spółka Green Power Development z Krakowa, a dwie farmy fotowoltaiczne o mocy 10 MW i 4 MW wybudują odpowiednio: Georyt Solar z Tarnowa i Rynkowa Agencja Świętokrzyska. Inwestorzy znaleźli już odbiorcę na energię elektryczną. Prąd produkowany w rzędowskim kompleksie OZE będzie w całości sprzedawany do firmy Siarkopol - poza siecią przesyłową.

Dyrektor programu "Rzędów" podkreśla znakomitą atmosferę panującą wokół inwestycji. Inwestorzy mogą liczyć bowiem na czynne wsparcie ze strony mieszkańców, władz gminnych i wojewódzkich. Wojciech Łukaszek zauważa, że podczas kilkunastu spotkań informacyjnych z lokalną społecznością nie było sprzeciwu nawet w przypadku planów budowy elektrowni wiatrowych i ogromnej bioelektrowni, czyli inwestycji tradycyjnie spotykających się w naszym kraju z protestami mieszkańców.

"Zakładamy że wszystkie inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego będziemy realizować w tym samym składzie i model: biomasa, wiatr, słońce będzie wizytówką tego województwa" – informuje Łukaszek i wylicza korzyści, które dzięki inwestycjom będzie odnosić gmina Rzędów. "Przede wszystkim podatki, zmniejszenie bezrobocia, stała praca – kontrakty na 25 lat dla wszystkich chętnych do współpracy rolników. Ponadto uczestnictwo inwestorów w życiu społecznym gminy, stymulowanie młodzieży do podejmowania studiów na potrzebnych inwestorom kierunkach, podnoszenie poziomu kulturowego gminy. Naukowcy z zespołu konsultacyjnego będą prowadzili wykłady z zakresu energetyki odnawialnej i szeroko pojętej świadomości ekologicznej w miejscowym gimnazjum".

Inwestycje planowane w ramach programu "Rzędów" znajdują się na różnym etapie realizacji. Projekt bioelektrowni jest już po wstępnych założeniach techniczno-ekonomicznych, w przypadku farmy wiatrowej prowadzone są badania prędkości wiatru, a pod farmy fotowoltaiczne jest już wykupowana ziemia i to one mają szansę najszybciej rozpocząć produkcję energii. Możliwe jest to już w przyszłym roku. Ukończenie wszystkich planowanych inwestycji i uroczyste uruchomienie projektu "Rzędów" jest przewidziane na wrzesień 2015 roku.

 

źródło: Gram w Zielone

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej