więcej


Inicjatywy lokalne

Efektywność energetyczna rozwiązaniem dla redukcji emisji CO2. (21100)

2019-12-25

Drukuj
galeria

Raport „Global Carbon Budget 2019”, który przedstawiono na szczycie klimatycznym ONZ w Madrycie (COP25) jest pierwszym dokumentem przedstawiającym całoroczne szacunki dot. emisji CO2. Wynika z niego, że globalna emisja dwutlenku węgla nadal rośnie, choć wyraźnie wolniej. 

Chociaż z najnowszego raportu grupy badawczej Global Carbon Project wynika, że emisja dwutlenku węgla w Polsce jest najwyższa od ponad 20 lat, polskie władze nie zamierzają rezygnować z węgla. Stąd tym większa potrzeba efektywności energetycznej, aby uzyskać jak największe redukcje emisji i by móc przeprowadzić bezpieczną, efektywną i sprawiedliwą transformację energetyczną.

Przedstawiony na szczycie klimatycznym ONZ w Madrycie raport „Global Carbon Budget 2019” przedstawia całoroczne szacunki dotyczące emisji CO2 w tym roku. Przewiduje, że globalna emisja CO2 z paliw kopalnych w tym roku będzie prawdopodobnie o ponad cztery procent wyższa niż w roku 2015, gdy przyjęto porozumienie paryskie ws. zmian klimatu. Z najnowszego raportu grupy badawczej Global Carbon Project wynika, że Polska znajduje się na 18. miejscu na świecie pod względem emisji dwutlenku węgla i jest trzecim państwem członkowskim UE w unijnym rankingu największych emitentów.

Musimy stawiać na efektywność energetyczną, która pozwoli uzyskać redukcje emisji. Olbrzymi potencjał efektywności energetycznej tkwi w budynkach, ale również w wielu innych obszarach. Danfoss wytwarza szeroką gamę produktów i rozwiązań umożliwiających optymalizację wykorzystania energii oraz zmniejszenie jej zużycia w lokalnych sieciach elektrociepłowniczych oraz budynkach, w tym podstacje, komponenty pomp ciepła, wymienniki ciepła, sprzęt monitorujący czy zawory równoważące i termostatyczne. Gotowe rozwiązania istotnie wspierające efektywność energetyczną a tym samym redukcję emisji CO2 istnieją i są powszechnie dostępne – poniżej prezentujemy kilka z nich.

  1. Silniki elektryczne zużywają ok 50% energii elektrycznej na świecie. 80% z nich nie współpracuje z przetwornicami częstotliwości, co oznacza, że nawet w sytuacjach, kiedy nie jest to potrzebne pracują z pełną prędkością. Stosując przetwornice częstotliwości i inne systemy zwiększające efektywność energetyczną, można by zredukować zużycie energii przez silniki elektryczne nawet do 40%, co przełożyłoby się na redukcję globalnego zużycia energii o 8%. (Czas zwrotu takich inwestycji to ok 2-4 lata).
  2. Optymalizacja działania systemów ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji zapewnia redukcję zużycia energii w budynku średnio o 22%, przy około dwuletnim czasie zwrotu. Kluczowe znaczenie ma regulacja temperatury na grzejnikach oraz równoważenie instalacji ogrzewania – ponad 500 grzejników w skali UE wciąż ma jedynie zawory manualne uniemożliwiając w ten sposób kontrolę temperatury w pomieszczeniach i osiągnięcie istotnych oszczędności. Zainstalowanie funkcji regulacji temperatury na każdym odbiorniku mogłoby w skali UE przynieść 10-15 mld euro rocznych oszczędności. Dynamiczne równoważenie instalacji może przynieść dodatkowo 20% oszczędności. W Polsce potencjał oszczędności energii w wyniku zamontowania termostatów wynosi 6 mld kWh, co przekłada się na redukcję emisji CO2 o 1,5mln ton rocznie, czyli tyle ile emituje 745 000 samochodów rocznie. (czas zwrotu: 1-2 lata)
  3. Przedsiębiorstwa wodne i kanalizacyjne (np. oczyszczalnie ścieków) stanowią ok 30-50% całkowitego zużycia energii w gminach, a tym samym ok 4% światowego zużycia energii elektrycznej. Dzięki technologiom zwiększającym efektywność energetyczną i umożliwiającym odzysk energii, przedsiębiorstwa te mogą stać się neutralne energetycznie. W duńskim mieście Aarhus lokalna oczyszczalnia ścieków dzięki inwestycjom w tego typu technologie ze znaczącego konsumenta energii przekształciła się w producenta energii. (czas zwrotu inwestycji: 5 lat).
  4. Centra danych zużywają globalnie więcej energii elektrycznej niż Wielka Brytania i w związku z tym są odpowiedzialne za taką sama wielkość emisji CO2 jak cały sektor lotniczy. W przypadku centrów danych elektryczność jest największą składową kosztów, oscylując w okolicy 25-60%. W Szwecji Danfoss pomógł obniżyć o blisko 50% koszty energii centra danych Facebook
  5. Wykorzystywanie ciepła z systemów chłodzenia. Niewielki supermarket w duńskim Sonderborgu dzięki odzyskowi energii osiągnął roczne oszczędności na poziomie 30 000 Euro i zredukował emisję CO2 o ok 34%. W Niemczech, gdzie ok 1,4 zużycia energii elektrycznej przypada na chłodzenie w supermarketach, podobne działania mogłyby doprowadzić do oszczędności rzędu 2,6 Mtoe rocznie oraz 1,8 mld Euro. (czas zwrotu 1,5 roku).
  6. Wykorzystanie niskoenergetycznego ciepła odpadowego (pochodzącego z odzysku z centrów danych, procesów przemysłowych, oczyszczania wody, ale również chłodziarek w supermarketach) w sieciach ciepłowniczych. Odzyskując całe ciepło odpadowe w skali Europy można by pokryć zapotrzebowanie na ciepło w całym sektorze budownictwa.
  7. Niewykorzystany potencjał kompresorów znajdujących się w chodziarkach w supermarketach może być wykorzystany jako pompy ciepła do produkcji ciepła podczas nadwyżek energii pochodzącej z OZE, np. przy nadmiernej produkcji energii z wiatru. Dzięki takiemu rozwiązaniu supermarkety w skali UE mogłyby dostarczyć dodatkowo 150TWh energii cieplnej. System chłodniczy może być również używany do zarządzania zapotrzebowaniem na energię – 500 supermarketów może w krótkim czasie zapewnić elastyczność na poziomie 26,5 MW.
  8. Ciepło i chłód sieciowe mogą zapewnić zbilansowanie niestabilności produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Nadmiar energii elektrycznej może być wykorzystywany do produkcji ciepła z zastosowaniem pomp ciepła. Przechowywanie ciepła jest 100 razy tańsze niż energii elektrycznej.
  9. Inteligentne systemy kontroli i regulacji ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji mogą podwoić tempo rozwoju digitalizacji. Dzięki tym technologiom zużycie energii może zostać zredukowane średnio o 38% w skali budynku. Inteligentne automatyczne technologie mogą monitorować i dostosowywać zużycie energii, informując użytkowników o ilości wykorzystywanej przez nich energii, optymalizując wykorzystanie produkowanej na własne potrzeby energii odnawialnej i pomagając zintegrować budynki w wspólny system elektroenergetyczny oraz system ciepła i chłodu sieciowego. (czas zwrotu: 3-5 lat)
  10. Możemy śledzić produkty żywnościowe w całym łańcuchu chłodzenia. Dzięki temu zapewniamy żywność lepszej jakości, minimalizujemy jej straty i oszczędzamy energię i wodę potrzebną w całym procesie produkcji i przechowywania żywności.
Źródło: Danfoss Poland

Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej