więcej


Inicjatywy lokalne

Zespół projektu „Dobry klimat dla powiatów” z wizytą u Ministra Środowiska (15594)

2013-04-10

Drukuj

22 marca 2013 roku zespół projektu „Dobry klimat dla powiatów" zaprezentował Ministrowi Środowiska Marcinowi Korolcowi, wstępne wnioski z 90 powiatowych debat klimatycznych, które swoim patronatem objęło Ministerstwo Środowiska. Minister był pod wrażeniem wykonanej pracy i głęboko zainteresowany kwestiami ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz odnawialnych źródeł energii w skali lokalnej, które były szczególnie dyskutowane podczas debat.

Od października 2012 do lutego 2013 roku zespół projektu Dobry Klimat dla Powiatów (realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związku Powiatów Polskich) odwiedził 90 powiatów, przeprowadzając debaty klimatyczne, w których udział wzięło ponad 1900 osób. Każda debata miała podobny przebieg - najpierw wykład na temat przyczyn zmian klimatu, potem warsztaty i dyskusja. Średnio w każdej debacie udział wzięło 21 osób.

Podczas spotkania z Ministrem Środowiska zespół projektu opowiedział Ministrowi Środowiska, że podczas debat ich uczestnicy mocno zainteresowali się problematyką zmian klimatu i często wyrażali chęć dalszego zapoznania się z nią. Podczas dyskusji i warsztatów, uczestnicy uświadamiali sobie, że zmiany klimatu nie są tylko abstrakcyjnym i globalnym zjawiskiem, ale mogą mieć istotne skutki dla każdego powiatu. Większość wizji rozwoju powiatów opracowywanych podczas debat dotyczyło lokalnego rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Szczególnie preferowanymi źródłami energii przez uczestników debat, były instalacje solarne i wiatrowe. Według dyskutantów ten rodzaj instalacji, szczególnie w formie mikroinstalacji jest najbardziej przyjazny dla niewielkich producentów energii Oczekiwanie na ustawę o odnawialnych źródłach energii i ułatwienia dla niewielkich wytwórców elektryczności wynikało wprost z atmosfery na niemalże każdej debacie.

Temat ustawy o OZE poruszany na debatach szczególnie zainteresował Ministra. Jego zdaniem ustawa o odnawialnych źródłach energii powstanie, ale powinna wspierać te źródła, które mają w Polsce szczególnie szanse rozwoju, czyli biogaz, biomasa oraz mała energetyka wodna, a w ograniczonym stopniu fotowoltaikę i energetykę wiatrową, zwłaszcza wielkoskalową (fermy wiatrowe).

Minister zainteresował się także innymi kwestiami istotnymi dla uczestników debat, w szczególności lokalną emisją zanieczyszczeń powietrza (tzw. niską emisją) i problemami gospodarki wodnej. W zakresie ograniczania lokalnej emisji, Ministerstwo Środowiska poszukuje sposobu na skutecznie oddziaływanie na świadomość Polaków poprzez kampanie edukacyjne. Natomiast zdaniem zespół projektu skuteczniejszym oddziaływaniem na wybór spalanych paliw byłby administracyjny wpływ na ceny lub ułatwienia kontrolne dla lokalnych służb porządkowych w zakresie ochrony środowiska.

W czasie spotkania Minister zadeklarował, że sprawy gospodarki wodnej, o której również dyskutowano będą rozwiązanie w ramach jego kompetencji do końca tego roku.
Pod koniec spotkania zespół projektu Dobry klimat dla powiatów otrzymał zaproszenie do przedstawienia wyników działań projektowych podczas side eventu COP20 w Warszawie. Kolejnymi działaniami w ramach „Dobrego klimatu dla powiatów" będzie 16 regionalnych debat klimatycznych, na których spotykać się będą przedstawiciele powiatów z danego regionu. Minister zadeklarował wsparcie dla tego przedsięwzięcia.

aut: Wojciech Szymalski, Monika Jaromin


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej