więcej


Inicjatywy lokalne

Dialog na rzecz aktywnej polityki klimatycznej w Polsce (21161)

2020-02-11

Drukuj

Zapraszamy wydarzenie poświęcone możliwościom przezwyciężenia barier we wdrażaniu Krajowych Planów Energii i Klimatu. To już 25 lutego 2020 w Warszawie.

Dialog międzysektorowy gromadzi przedstawicieli rządu, samorządów i społeczeństwa obywatelskiego na dyskusji na temat potencjału wzmocnienia i wdrożenia Krajowych Planów Energii i Klimatu do roku 2030. Dialog  dotyczy w szczególności trzech sektorów: transportu, budownictwa i rolnictwa.

Podczas spotkania przedstawiciele projektu PLANUP prezentują sposób, w jaki Krajowe Plany Energii i Klimatu mają wspierać unijną inicjatywę Europejskiego Zielonego ładu. Co więcej, przedstawiciele samorządów i organizacji społecznych przedstawią swoje propozycje wzmocnienia lokalnych planów energetyczno-klimatycznych (SECAP) spełniających wymagania Prozumienia Burmistrzów (Convenant of Mayors). Dyskusja koncentruje się na wzmocnieniu efektywności wdrażania rozwiązań w zakresie budownictwa, rolnictwa i transportu.

Najbliżesze polskie spotkanie w ramach dialogów odbędzie się już 25 lutego 2020 w Warszawie na ul. Marszałkowskiej 77. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energy Cities. Zobacz program na stronie projektu PLANUP.

Spotkanie będzie częścią projektu LIFE_PLANUP, który został dofinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE Komisji Europejskiej.

Źródło: Newsletter projektu planup.eu, European Environmental Bureau.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej