więcej


Inicjatywy lokalne

Coraz więcej pomorskich szkół w europejskiej Sieci 50/50 (20040)

Iwona Korohoda
2017-02-16

Drukuj
galeria

Metodologia 50/50 angażuje bezpośrednio użytkowników budynków w proces zarządzania energią oraz uczy ich proekologicznych zachowań poprzez konkretne działania.

Oczywisty wpływ człowieka na klimat jednoznacznie potwierdził Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) w swoim ostatnim, piątym raporcie podsumowującym obecne i przewidywane zmiany klimatu (2014). IPCC podkreśla, że obserwowane obecnie globalne ocieplenie, będące rezultatem przede wszystkim skumulowanych emisji CO2, ma charakter trwały, a jego główną przyczyną jest ingerencja człowieka w środowisko naturalne.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu i redukcja emisji gazów cieplarnianych stanowią kluczowy element strategii Unii Europejskiej. W odpowiedzi na wyzwania związane z koniecznością ochrony klimatu UE inwestuje w rozwój nowych i odnawialnych źródeł energii, a jednocześnie wspiera racjonalizację jej zużycia. Choć pojęcie to do niedawna było rozpatrywane głównie w kontekście lepszego wykorzystania energii dzięki zastosowaniu coraz bardziej efektywnych technologii, nie bez znaczenia są również oszczędności energii, które można uzyskać dzięki zmianom w świadomości i postawach konsumentów. Dodatkowo kluczową rolę edukacji energetycznej podkreśla fakt, iż wykorzystanie wydajnych energetycznie technologii będzie miało ograniczone znaczenie, jeśli użytkownicy nie będą przekonani do ich stosowania.

Ważną rolę w procesie podnoszenia świadomości energetycznej konsumentów i inspirowaniu zmian w ich zachowaniu pełnią inicjatywy edukacyjne w szkołach. Dzięki przedstawianiu uczniom nowych poglądów i pojęć oraz wyposażeniu ich w umiejętności społeczne i analityczne, systemy edukacyjne mogą skutecznie kształtować indywidualne postawy. W tym celu właśnie stworzono metodologię 50/50, która angażuje bezpośrednio użytkowników budynków w proces zarządzania energią oraz uczy ich proekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Dzięki takiemu podejściu dzieci i młodzież rozumieją, że działania każdego z nas mają wpływ na stan środowiska i wspólnie możemy przeciwdziałać zmianom klimatu, m.in. poprzez racjonalne gospodarowanie energią w codziennym życiu. Koncepcja 50/50 powstała i została po raz pierwszy zastosowana w Niemczech, w latach 90. XX w. Obejmując swoim zakresem takie tematy jak ochrona klimatu, energia i ekonomia, metodologia 50/50 daje użytkownikom budynków podstawy do racjonalnego podejmowania decyzji w zakresie wykorzystania energii.

W Polsce po raz pierwszy metodologię 50/50 wdrażano w szkołach w ramach projektu EURONET 50/50, realizowanego w latach 2009-2012 przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités". Za ambitne i innowacyjne podejście do efektywności energetycznej projekt ten w 2013 r. został uhonorowany Europejską Nagrodą w dziedzinie Zrównoważonej Energii. W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszyły się działania realizowane w szkołach oraz ich rezultaty, a także sama metodologia i rozpowszechniane materiały edukacyjne, w kwietniu 2013 r. rozpoczęła się realizacja kolejnej trzyletniej edycji międzynarodowego projektu zatytułowanej EURONET 50/50 MAX, także współfinansowanej z programu "Inteligentna Energia dla Europy" (IEE; część Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013). Dzięki niej do Sieci 50/50 dołączyło 500 nowych szkół i blisko 50 innych budynków publicznych z 13 krajów UE. W sumie członkami Sieci 50/50 skupiającej szkoły i inne budynki oszczędzające energię były aż 154 szkoły z Polski. W 2016 r. dołączyło do nich ponad 100 kolejnych polskich szkół, w tym aż 36 z terenu 9 gmin województwa pomorskiego (Gdynia, Kobylnica, Krokowa, Malbork, Rumia, Sopot, Słupsk, Sztum, Ustka), które wspólnie przystąpiły do realizacji kampanii pn. "Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole". Celem kampanii jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promocja racjonalnego wykorzystania energii poprzez wdrożenie w pomorskich szkołach innowacyjnej metodologii 50/50.

Istotą metodologii jest wprowadzenie finansowej zachęty do oszczędzania energii zarówno dla szkół, jak i ich organów prowadzących czyli gmin oraz równy podział zaoszczędzonych środków pomiędzy szkołę i gminę: 50% kwoty zaoszczędzonej dzięki zastosowaniu przez uczniów i nauczycieli metodologii 50/50 trafia do szkoły, a drugie 50% stanowi oszczędności dla władz lokalnych, które płacą rachunki za energię. (stąd nazwa metodologii). Szkoła instruuje uczniów, jak mogą oszczędzać energię i pieniądze zmieniając swoje codzienne zachowania, a w konsekwencji zyskuje dodatkowe środki finansowe. Władze lokalne płacą mniej za zużycie energii w swoich obiektach, natomiast lokalna społeczność dzięki ograniczeniu emisji zyskuje czystsze środowisko. W efekcie realizacji metodologii 50/50 każdy może liczyć na korzyści. Warto również zaznaczyć, że ma ona ogromny potencjał inspirowania zmian w najbliższym otoczeniu społecznym uczniów.

Kampania "Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole" jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a koordynuje ją Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Citès" (www.pnec.org.pl).

Iwona Korohoda
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Citès"


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej