więcej


Inicjatywy lokalne

Chełm: trwa budowa ZPOK (10618)

2010-06-04

Drukuj
W miejscowości Srebrzyszcze koło Chełma trwa budowa Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zakład będzie stanowić część kompleksowego zespołu obiektów, takich jak sortownia, kompostownia, linia do produkcji paliwa alternatywnego i składowisko odpadów balastowych. Zakład obsługiwać będzie ponad 150 tys. mieszkańców.
Na terenie przyszłego zakładu trwają prace wykończeniowe. Wykonane zostały hala główna sortowni, przygotowania surowców i produkcji paliwa alternatywnego, wiata do obróbki kompostu i place kompostowe wraz z infrastrukturą. Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych "Wschód" S.A. z Lublina, główny wykonawca zakładu, prowadzi obecnie prace drogowe oraz wykończeniowe wewnątrz hali.

Zakończony został także kontrakt na budowę sieci zewnętrznych i zasilanie zakładu, którego wykonawcą była chełmska firma TELEKTRIM S.A. Została wybudowana sieć zewnętrzna niskiego napięcia, oświetlenie terenu, stacja transformatorowa i zasilanie zakładu. Prace ukończono jeszcze z końcem roku 2009. 

Rozpoczęła się także dostawa wyposażenia technologicznego zakładu. Realizacją tego kontraktu zajęła się firma SIGMA S.A. Barak k/ Lublina. Znaczna część elementów linii sortowniczej (rozdrabniarka, przesiewacz dyskowy, prasa belująca, przenośniki i kontenery) została już zamontowana w hali. Zarówno wykonawca prac budowlanych, jak i dostawca linii technologicznej deklarują ukończenie swoich zadań do końca czerwca. Następnie spółka przystąpi do rozruchu zakładu. 

Odpady dostarczone do zakładu będą trafiać na linię sortowniczą, skąd odzyskowi poddane zostaną surowce wtórne. Lekka, bezużyteczna frakcja odpadów wykorzystana zostanie do produkcji paliwa alternatywnego, przeznaczonego do spalania w cementowni. Odpady biodegradowalne poddane zostaną procesowi kompostowania. Do składowania trafi wyłącznie ta część odpadów, której nie uda się zagospodarować w inny sposób. 

We wrześniu 2008 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie złożony został przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. – beneficjenta projektu – wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności przyznawanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. 

Wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalna i merytoryczną i w dniu 1 czerwca 2009 r. podpisana została umowa o dofinansowanie. Wartość inwestycji wynosi 35 858 028 złotych, zaś wielkość dofinansowania z POIiŚ to 26 114 685 zł.

Przedmiotem projektu jest:
  • budowa Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu chełmskiego;
  • rekultywacja 12-tu składowisk odpadów w obrębie obszaru Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej (składowiska przeznaczone do rekultywacji w ramach projektu: Srebrzyszcze, Pawłów, Kolonia Strzelce, Dubienka, Strachosław, Leśniowice, Władysławów, Wojsławice, Żmudź, Bytyń, Uchanie, Kobyle),
  • edukacja ekologiczna (edukacja ekologiczna będzie prowadzona łącznie z działaniami dotyczącymi promocji – w ramach jednego kontraktu).
  • zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – w związku z planowanym dla zabudowy wysokiej zbieraniem odpadów w systemie dwupojemnikowy w ramach projektu planowany jest zakup pojemników do frakcji suchej.
źródło: www.komunalny.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej