więcej


Inicjatywy lokalne

Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach (20613)

www.katowice.eu
2018-12-31

Drukuj
galeria

źródło: www.katowice.eu

Przy Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach powstało Centrum Edukacji Ekologicznej. To już kolejne działanie miasta w obszarze edukacji ekologicznej mieszkańców. W Murckach zrealizowany został projekt skierowany nie tylko do dzieci i młodzieży.

Katowice stawiają na ekologię, czego dowodem jest chociażby nagroda w szóstej edycji konkursu Eco-Miasto. Realizujemy szereg działań skierowanych na poprawę jakości powietrza, czy środowisko naturalne. Ważną ich częścią jest także edukacja, którą teraz będziemy mogli prowadzić w doskonałych warunkach, jakie daje nam powstałe Centrum Edukacji Ekologicznej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Centrum będzie służyło uczniom, a także  wszystkim zainteresowanym, którzy wyrażą chęć odwiedzenia tego miejsca. Będzie ono promować działania zmierzające do ochrony zasobów naturalnych Śląska, pozwalające na poznanie przyrody w jej bezpośrednim otoczeniu – dodaje prezydent.

Goście Centrum Edukacji Ekologicznej będą mieli bezpośredni dostęp do terenu badań, dzięki czemu będą mieli możliwość zapoznania się z różnorodnością biologiczną oraz charakterystyką gatunków roślinnych lub zwierzęcych występujących w najbliższej okolicy. Dodatkowym atutem jest możliwość dokonywania obserwacji zmian w środowisku przyrodniczym w zakresie fauny i flory. W ramach niniejszego projektu utworzono wydzielone miejsca dla szkółki buka pospolitego, ogrodu z roślinami użytkowymi, kompostownika oraz pokazowej hodowli owadów, dzięki czemu uczestnicy będą mieli możliwość przez cały rok obserwować życie przyrody. 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach to inwestycja o wartości 2,1 mln zł, z czego dofinansowanie środkami unijnymi wynosi 1,8 mln zł. W grudniu 2015 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, natomiast w sierpniu 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie i rozpoczęła się jego realizacja. 

Prace  zapoczątkował remont  klas oraz pomieszczeń socjalnych. Adaptacja tych pomieszczeń była kompleksowa i polegała na generalnym remoncie - od położenia nowych podłóg,  poprzez burzenie ścian, wymianę instalacji elektrycznej, drzwi, po malowanie. Projekt obejmował również stworzenie ogrodu sensoryczno-botanicznego, nasadzenie buka pospolitego (rośliny chronionej w pobliskim Rezerwacie – Lesie Murckowskim) oraz stworzenie strefy edukacji przez zabawę. – tłumaczy Sławomir Witek, naczelnik wydziału edukacji i sportu i dodaje, że ramach projektu zakupiono wyposażenie sal centrum, m. in.: drukarkę 3D, piec do wypalania gliny, sprzęt multimedialny. 

W ramach projektu przewidziane są działania edukacyjne, które będą odbywały się w 3 zaadoptowanych na ten cel pracowniach w budynku szkoły. Planowana jest organizacja zajęć edukacyjnych, warsztatów, szkoleń, konferencji, pokazów filmów przyrodniczych, konkursów związanych z ekologią, wystaw prac plastycznych (cyklicznych oraz okazjonalnych) dla osób w różnych grupach wiekowych.

W pracowniach plastyczno – komputerowych będą tworzone afisze, plakaty, biuletyny, ulotki oraz filmy promujące postawy proekologiczne. Oprócz tego w pracowni plastycznej będą odbywały się zajęcia z wykorzystaniem pras graficznych oraz pieca do wypalania gliny.

Młodzież Zespołu Szkół nr 2 rozpoczęła już zajęcia w centrum. W sali audiowizualnej odbyły się prelekcje dotyczące ekologii w ramach zajęć z biologii i geografii. Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum w sali audiowizualnej i komputerowej przygotowywali się do Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego w ramach obchodów Dnia Ziemi oraz do Międzyszkolnego Konkursu Geologicznego. Efektem tych przygotowań jest zajęcie I miejsca w pierwszym konkursie oraz I i IV miejsca w drugim konkursie.

Obecnie zakończyły się prace nad ważną częścią centrum, jaką jest ogród sensoryczno-botaniczny. - Ogród z roślinami użytkowymi będzie idealnym sposobem na obudzenie w odwiedzających potrzeb poznawczych oraz  odpowiedzialności za posadzone rośliny, które będą wymagały odpowiedniej opieki – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej. Ważnym elementem kompleksu przyrodniczego jest ogród sensoryczny. W jego obrębie dokonano nasadzenia roślin oddziałujących w sposób zintensyfikowany na zmysły (wzrok, węch, słuch, dotyk i smak), które będą wykorzystane do celów terapeutycznych oraz edukacyjnych, zwłaszcza dla osób niewidomych lub osób z zaburzeniami psychofizycznymi. 

Oprócz doznań wizualnych odwiedzający tę część ogrodu, będą mieli możliwość rozwinięcia swoich pozostałych zmysłów – słuchu, węchu czy dotyku, a przepływająca w pobliżu „sucha rzeczka" dostarczy wrażeń słuchowych. Specjalnie dobrane rośliny wydawać będą określone zapachy oddziałujące na zmysł węchu, różne struktury roślin zapewnią zróżnicowane doznania dotykowe. Nasadzona roślinność charakteryzuje się określonymi cechami fizycznymi, takimi jak: kształt, rodzaj powierzchni, barwa, wydawany zapach, dźwięk, które działają terapeutycznie i relaksacyjnie dla osób przebywających na terenie ogrodu. Uczestnicy w ramach rekreacji będą mieli także szansę na edukację przez zabawę, z wykorzystaniem specjalnych urządzeń edukacyjnych (Telegraf Akustyczny, Kołyska Newtona, Krater, Platforma Obrotowa, Gong Tam – Tam, Kalejdoskop, Lepkość i Gęstość Cieczy).

Umieszczone w tej strefie miejsce do obserwacji meteorologicznych ułatwi zrozumienie istnienia zjawisk pogodowych. Ogród jest przystosowany do potrzeb wszystkich grup wiekowych (dzieci młodzież, dorośli, osoby starsze) oraz osób z niepełnosprawnościami. Elementy małej architektury takie jak ławki, stoły czy wiaty umożliwią oraz ułatwią przeprowadzanie zajęć na powietrzu bez względu na warunki atmosferyczne. 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej