więcej


Inicjatywy lokalne

Całe miasto redukuje zużycie energii! (15258)

2013-01-22

Drukuj

Jak zmniejszyć zużycie energii w firmie i obniżyć koszty działalności? Jak racjonalnie użytkować urządzenia i technicznie przygotować przedsiębiorstwo do poprawy efektywności energetycznej? Szkolenia efektywności energetycznej dla firm i nauka eco-drivingu to tylko niektóre działania dla obywateli, które w nowym roku zainicjuje Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Wszystko po to, by wspierać edukację ekologiczną i zredukować zużycie energii w mieście. Spotkanie informujące o bezpłatnych szkoleniach dla firm odbędzie się 24 stycznia w bielskim Ratuszu.

Spotkanie w sprawie realizacji "Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielska-Białej" – (tzw. SEAP-u) będzie także podsumowaniem działań redukujących zużycie energii i emisji CO2 po roku 2011. Przedstawiciele takich instytucji i firm jak Szkoła Podstawowa nr 13, Centrum Handlowe Gemini Park, dwie największe spółdzielnie mieszkaniowe, a także firma Aluprof pokażą, jak poradzono sobie z wdrożeniem rozwiązań efektywności energetycznej w swoich placówkach.

Plan SEAP jest konsekwencją przystąpienia Bielska-Białej w 2009 roku do europejskiej inicjatywy "Porozumienie między Burmistrzami" jako jednego z pierwszych miast europejskich. Obecnie do porozumienia należy już ponad 4600 samorządów, które zaplanowały konkretne działania w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2020 o co najmniej 20% względem roku 1990. SEAP ujmuje zadania inwestycyjne oraz nieinwestycyjne przypisane do poszczególnych jednostek uczestniczących w realizacji Planu: zarówno wydziałów Urzędu Miejskiego, jak i spółek miejskich, których działalność ma wpływ na emisję CO2. Urząd Miejski pragnie także zachęcać wszystkie inne instytucje oraz samych mieszkańców do włączenia się w realizację planu SEAP.

Uczestnikami styczniowego spotkania będą nie tylko przedstawiciele Urzędu Miejskiego i spółek miejskich, ale także reprezentanci przedsiębiorstw komunalnych, spółek energetycznych, spółdzielni mieszkaniowych. Ponadto zaproszono firmy oraz fundacje ekologiczne, aby wspólnie zastanowić się jak zwiększyć efektywność energetyczną.

Wprowadzenie w życie celów SEAP-u wymaga wdrożenia całego wachlarza działań takich, jak: termomodernizacje budynków, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, czy też poprawianie efektywności energetycznej systemów masowego transportu. Jednocześnie wszystko to sprzyjać będzie zwiększeniu komfortu życia mieszkańców miasta. Szczególnie istotny podkreślenia jest potencjał tkwiący w zmianie zachowań mieszkańców – wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej redukując tylko o 1% zużycie mediów energetycznych (prąd, gaz, ciepło) w ciągu roku mogą ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o ok. 6 200 ton.

Nasze miasto zdobyło do tej pory wiele nagród i wyróżnień za działania w poszanowaniu energii. W 2005 roku Książnica Beskidzka została uhonorowana europejską nagrodą Energy Trophy za promocję i wdrożenie zachowań energooszczędnych. Najbardziej prestiżową nagrodę miasto zdobyło w 2009 roku, uzyskując tytuł najbardziej efektywnej energetycznie gminy w Polsce w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców w konkursie Krajowej Agencji Poszanowania Energii. W 2011 Bielsko-Biała zdobyło tytuły "Miasto z Klimatem" oraz "Gmina Przyszłości 2011" wygrywając dwa krajowe konkursy o tych samych nazwach.

Spotkanie w odbędzie się 24 stycznia o godzinie 10.00 w bielskim Ratuszu, sala sesyjna, I piętro. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: pze@bielsko-biala.pl do dnia 21 stycznia.

Więcej informacji www.miastodobrejenergii.com.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej