więcej


Inicjatywy lokalne

BEAM 21 w Polsce (14456)

2012-06-14

Drukuj

beam_21_2012Budowanie potencjału administracji lokalnej w zakresie zrównoważonego zarządzania energią i przeciwdziałania zmianom klimatu – to główne cele projektu BEAM 21. W jego ramach przeprowadzono szkolenia dla decydentów i pracowników jednostek komunalnych na temat oszczędzania energii oraz przygotowywania projektów przyczyniających się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Kluczowym elementem procesu szkoleniowego było wykorzystanie platformy e-learningowej www.moodle.beam21.pl, o czym więcej można przeczytać na stronie internetowej projektu: www.beam21.pl.

Projekt jest finansowany ze środków programu Inteligentna Energia dla Europy. Liderem projektu BEAM 21 jest Heinrich-Boell-Foundation Brandenburg, a jego partnerami agencje energetyczne, konsultanci ds. środowiska i energii, organizacje ekologiczne oraz instytucje edukacyjne z 9 krajów Europy. W Polsce projekt realizują Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE), Centrum Środowiska i Rozwoju (CSiR) oraz 
Pierwsza Warszawska Agenda 21 (PWA21).

W projekcie zadeklarowało swój udział około 60 gmin europejskich. Z Polski były to: Kraśnik, Małkinia Górna, Rejowiec Fabryczny, Warszawa, Tomaszów Mazowiecki i Sulejówek1. 25 maja 2012 roku ich reprezentanci wzięli udział w konferencji Polskiej Sieci Gmin "Energie Cities" pt. "Zrównoważony rozwój energetyczny w miastach"2, podczas której przedstawiono rezultaty projektu. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami miast – członków Porozumienia Burmistrzów oraz miast – laureatów Ligi Mistrzów Efektywności Energetycznej.

beam_21_2012

Uczestnicy konferencji i warsztatów, które odbyły się 25 maja 2012 roku. Fot. KT

Następnie przedstawiciele gmin – polskich uczestników projektu BEAM 21 zebrali się na warsztacie. Omawiali najtrudniejsze wyzwania związane z włączeniem się w działania Porozumienia Burmistrzów. Spotkanie to stało się również okazją do wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania energią oraz ochrony klimatu na szczeblu lokalnym. Tematami, na których omówienie poświęcono najwięcej czasu, były konsultacje społeczne i finansowanie inwestycji, m.in. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Agnieszki Tomaszewska z Instytutu na rzecz Ekorozwoju opowiedziała o projekcie z zakresu poprawy efektywności energetycznej kilku budynków oświatowych w Radzionkowie, finansowanym w formule ESCO. Natomiast Magdalena Głogowska (PWA21) poruszyła kwestię udziału mieszkańców w działaniach na rzecz efektywności energetycznej oraz ochrony klimatu.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, iż najskuteczniejszą zachętą do działania w zakresie ochrony klimatu są dla mieszkańców wymierne korzyści finansowe, wynikające m.in. z oszczędzania energii. Omawiano również sposoby przeprowadzania konsultacji społecznych, które są jednym z etapów tworzenia planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP).

Przedstawiciele gmin podzielili się swoimi doświadczeniami, problemami i godnymi naśladowania sukcesami.

Zdaniem uczestników projekty takie jak BEAM 21 są dobrym sposobem poszerzenia wiedzy i kontaktów, dlatego znacznie więcej gmin powinno brać udział w tego typu szkoleniach.

Przedstawiciele wszystkich gmin uczestniczących w spotkaniu zadeklarowali swoje zainteresowanie przystąpieniem do Porozumienia Burmistrzów oraz chęć dalszej współpracy z partnerami projektu BEAM 21 – Instytutem na rzecz Ekorozwoju, Pierwszą Warszawską Agendą 21 oraz Centrum Środowiska i Rozwoju.

Więcej informacji na temat projektu BEAM 21 można znaleźć na stronach: www.beam21.pl, www.beam21.eu oraz www.ine-isd.org.pl.

 

Przypisy:

1. Strony internetowe zaangażowanych miast: www.krasnik.pl, www.malkiniagorna.pl, www.rejowiec.pl, www.um.warszawa.pl, www.tomaszow-maz.eu, www.sulejowek.pl.

2. www.pnec.org.pl/component/content/article/3-aktualnoci-kat/209-konferencja-zrownowaony-rozwoj-energetyczny-w-miastach.html

 

kt, ChronmyKlimat.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej