więcej


Inicjatywy lokalne

Ekologiczne standardy w praktyce - Aeris Futuro zaprasza na bezpłatne EKO-konsultacje (10588)

2010-08-26

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'W sierpniu Fundacja Aeris Futuro w ramach projektu „Zielone Wydarzenia – Kampania edukacyjno-promocyjna dla świadomego i zrównoważonego trybu życia” rozpoczyna cykl bezpłatnych konsultacji dla firm i przedsiębiorstw zainteresowanych wdrożeniem do swojej działalności idei Green Events – standardu „Zielonych Wydarzeń”. Wsparcie merytoryczne dotyczy zrównoważonego rozwoju, zeroemisyjności i offsetowania działalności. Konsultacjom towarzyszy wydanie zielonego poradnika i katalogu on-line.
Organizacja green events to na polskim rynku temat nowy oraz wymagający wiedzy i popularyzacji. Z taką propozycją wychodzi krakowska Fundacja Aeris Futuro, która postawiła sobie za cel propagowanie idei Zielonych Wydarzeń jako jednej z form ekologicznego podejścia do zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Oferta bezpłatnych konsultacji Fundacji służy dostarczeniu jednostkom biznesowym informacji i praktycznych narzędzi organizowania wydarzeń jako zielonych – nieszkodliwych dla środowiska. 

Konsultacje mogą przyjąć formę wsparcia merytorycznego przy organizacji zeroemisyjnego, zielonego wydarzenia w danej firmie. Organizacje, które w ten sposób przeprowadzą konferencję, kongres, spotkanie integracyjne, koncert, zjazd, będą nagrodzone certyfikatem Zielonych Wydarzeń wydawanych przez Fundację Aeris Futuro. Konsultacje i kampania prowadzone są w oparciu o brytyjski Green Event Standard BS 8901. Fundacja Aeris Futuro pomaga w tworzeniu i realizacji strategii CSR, raportów i kampanii społecznych, programów wolontariatu pracowniczego oraz zajmuje się promocją i edukacją ekologiczną. Jest jedyną w Polsce organizacją pozarządową, która kompleksowo zajmuje się tak zwanymi carbon offsets, czyli projektami rekompensującymi emisje gazów cieplarnianych do atmosfery. Stworzyła pierwszy w Polsce udostępniony nieodpłatnie KALKULATOR CO2. Przez 3 lata swojej działalności posadziła na terenie Polski ponad 700 tys. drzew, dzięki którym zoffsetowanych zostanie 80 tys. ton emisji gazów cieplarnianych.

Fundacja Aeris Futuro ma duże doświadczenie w doradztwie ekologicznym dla biznesu. Przeprowadziła liczne projekty na linii biznes – sektor NGO: OFFSET Z TAURONEM, offsetowanie konferencji „Odpowiedzialna energia” PGNiG, eko-projekty dla Tchibo, Grupy TP i Fundacji Orange. Jest partnerem kursu „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce” Fundacji Sendzimira. Współpracuje z firmą doradczą PricewaterhouseCoopers, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, brytyjską organizacją Positive Impact.

Najlepiej przeprowadzone wspólnie podjęte dobre praktyki będą opisane jako wzorcowe w Poradniku Zielonych Wydarzeń. O swoich zielonych wydarzeniach organizacje mogą informować w katalogu i kalendarzu on-line, na stronie www.zielonewydarzenia.pl.
 
– Wychodzimy z inicjatywą bezpłatnych konsultacji dla biznesu, administracji i trzeciego sektora mając na celu propagowanie inicjatywy zielonych wydarzeń – zeroemisyjności, zrównoważonego rozwoju, ekologicznego podejścia do prowadzenia każdej działalności ludzkiej – mówi Joanna Mieszkowicz, założycielka Fundacji Aeris Futuro i pomysłodawczyni kampanii Zielonych Wydarzeń. – Podczas przeprowadzanych konsultacji pomagamy zrozumieć mechanizmy organizacji zielonych i zeroemisyjnych wydarzeń. Pokazujemy, w jaki sposób racjonalne użytkowanie energii i redukcja liczby odpadów pozwalają zaoszczędzić pieniądze i zyskać pozytywny odbiór społeczeństwa. Oszczędzanie i ekologia może być atrakcyjna i przyjemna.

Idea zielonego wydarzenia (ang. sustainable event), powoli przyjmowana przez polskie instytucje, firmy i przedsiębiorstwa organizujące jakiekolwiek eventy, jest świadectwem podjęcia przez nie istotnych działań na rzecz ograniczania wpływu na środowisko naturalne i budowania zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie możemy nazwać zielonym, kiedy na każdym etapie przygotowań i realizacji jego organizatorzy zapewniają działania przyjazne dla środowiska naturalnego – redukujące negatywny wpływ danej imprezy poprzez oszczędność energii i materiałów. Sympatycy ekologii mogą też pójść krok dalej i zdecydować się na uzyskanie efektu zeroemisyjności wydarzenia (ang. carbon neutral event). Można go uzyskać poprzez „offset”, czyli rekompensatę nieuniknionej emisji, wspierając projekty ograniczające emisję – zalesianie, efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii.
 
Jak wygląda zielone wydarzenie w praktyce? Identyfikacja źródeł i zaprojektowanie działań ograniczających wpływ na środowisko oznacza w praktyce wybór miejsca organizacji imprezy (odległość od firmy, ekologiczność obiektu, najchętniej wyposażonego w certyfikat ekologiczny i otoczonego zielenią, zakwaterowanie możliwie blisko miejsca wydarzenia), transportu (uwzględnienie możliwości dojazdu środkami komunikacji zbiorowej, w razie transportu samochodowego – preferowanie wspólnej jazdy; zasady ekojazdy), żywności i napojów (produkty sezonowe, lokalne, ograniczanie zbędnych odpadów – rozdawanie żywności, kompost, naczynia wielokrotnego użytku lub jednorazowe biodegradowalne), materiałów konferencyjnych (druk dwustronny, na ekologicznym papierze; wykorzystanie pendrivów w miejsce wydruków, identyfikatory nadające się do powtórnego wykorzystania) itp. Kolejnym aspektem jest oszacowanie śladu klimatycznego (carbon footprint, czyli obliczenie ilości wyemitowanego dwutlenku węgla w trakcie przygotowań i przebiegu danego eventu). W ten sposób może dojść do zoffsetowania emisji, czyli rekompensaty nieuniknionych emisji poprzez wsparcie projektu zwiększającego efektywność energetyczną w placówkach edukacyjnych.
 
Więcej informacji o organizacji green events na www.zielonewydarzenia.plO Fundacji Aeris Futuro

Misją działającej od 2006 r. fundacji Aeris Futuro jest skutecznie przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie odpowiedzialnego biznesu. Jest jedyną w Polsce organizacją, która kompleksowo zajmuje się carbon offsets, projektami rekompensującymi emisje gazów cieplarnianych do powietrza. Stworzyła pierwszy i jedyny w Polsce KALKULATOR CO2 obejmujący szacowanie śladu klimatycznego (carbon footprint) oraz umożliwiający ograniczanie i zneutralizowanie tego śladu (carbon offsetting) poprzez sadzenie drzew i projekty zwiększające efektywności energetyczną. Eksperci Fundacji doradzają oraz szkolą w zakresie planowania i realizacji jedynych w Polsce zeroemisyjnych wydarzeń (carbon neutral events), tworzenia strategii CSR, raportów i kampanii społecznych oraz programów wolontariatu pracowniczego na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży, studentów, pracowników firm.


źródło: Fundacja Aeris Futuro
www.aeris.eko.org.pl, www.zielonewydarzenia.pl

 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej