więcej


Inicjatywy lokalne

ChrońmyKlimat.pl i Instytut na rzecz Ekorozwoju zrealizują projekt LIFE+ (10590)

2010-08-24

Drukuj
Miło nam poinformować, że portal chronmyklimat.pl będzie czynnie uczestniczył w projekcie „Dobry Klimat dla Powiatów”, realizowanym przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, Związek Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus ze środków LIFE+ oraz NFOŚiGW.
Otrzymanie grantu na ten projekt jest dużym sukcesem przygotowującego wniosek zespołu InE, gdyż jest to jedyny i pierwszy wniosek z Polski na kampanie informacyjno-promocyjne w priorytecie LIFE+ Informacja i Komunikacja niedotyczący przeciwdziałaniu pożarom lasów, który został doceniony przez Komisję Europejską przyznaniem dotacji. Rozpoczęcie projektu zaplanowano na 1 września 2010 roku, a działania projektowe będą trwały do końca sierpnia 2015 roku. Przyznana dotacja ze środków LIFE+ wynosi 901 685 euro (50%), a ze środków NFOŚiGW – 811 438 euro (45%). Pozostałe 90 248 euro (5%) zapewnią partnerzy projektu.

Liderem projektu będzie Instytut na rzecz Ekorozwoju, a jego krajowym partnerem realizującym głównie konferencje oraz działania informacyjne skierowane bezpośrednio do samorządów – Związek Powiatów Polskich, organizacja samorządowa mającą na celu aktywizację władz samorządowych do różnego rodzaju działań, w tym do ochrony środowiska i klimatu. Najbardziej znanymi kampaniami stowarzyszenia były powoływanie w gminach specjalistów ds. ekoenergetyki oraz stworzenie Ogólnopolskiego Samorządowego Serwisu Energii Odnawialnej (www.eo.org.pl). Związek Powiatów Polskich prowadzi także ranking polskich gmin i powiatów, którego jednym z głównych składników oceny jest podejmowanie przez samorządy działań proekologicznych.

Partnerem zagranicznym projektu będzie Community Energy Plus – brytyjska organizacja, która działa głównie w Kornwalii, ogłoszonej przez brytyjski rząd pierwszym niskowęglowym regionem w tym kraju. Najważniejszą inicjatywą CEP, która przyniosła tej organizacji prestiż, m.in. w postaci nagrody Ashden Award, było utworzenie Cornwall Sustainable Energy Partnership (CSEP), czyli międzysektorowego konsorcjum partnerów publicznych, prywatnych i z trzeciego sektora, które przygotowało pierwszą w Wielkiej Brytanii wspólną subregionalną strategię zrównoważonej energetyki oraz jej plan wykonawczy. Od 2006 roku 72 organizacje realizują w ramach tego partnerstwa ambitny plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych i adaptacji do zmian klimatu.

Celem partnerskiego przedsięwzięcia „Dobry Klimat dla Powiatów” jest aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służące lepszej adaptacji do zmian klimatu. Równie ważne, obok podejmowania przez powiaty działań na rzecz ochrony klimatu globalnego, jest jednoczesne poszukiwanie rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju lokalnej gospodarki oraz obniżenia kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu. Głównymi adresatami projektu są władze powiatowe, gdyż to właśnie w ich gestii leżą istotne zadania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu oraz adaptacji do nich, oraz społeczności lokalne na poziomie powiatów, gdyż bez aktywnego zaangażowania obywateli nie da się skutecznie ochronić klimatu Ziemi.

W swojej zasadniczej, kampanijnej części projekt składa się z 7 działań. Głównymi elementami projektu są: organizacja lokalnych debat publicznych dotyczących zmian klimatu i polityki ich ograniczenia na poziomie powiatów oraz przygotowanie pilotażowego programu niskowęglowego rozwoju jednego z miast powiatowych. Celem debat będzie wspólne wypracowanie rozwiązań służących poszczególnym powiatom, nawiązując do ich specyfiki i potrzeb w zakresie rozwoju lokalnej zielonej gospodarki oraz działań adaptacyjnych do zmieniających się warunków klimatycznych. Ponadto odbędzie się także 16 samorządowych konferencji regionalnych, w ramach których wypracowane zostanie porozumienie polskich samorządów działających na rzecz ochrony klimatu. W ramach projektu zostanie również utworzona sieć 110 lokalnych informatorów oraz grupa przeszkolonych moderatorów dyskusji publicznych, przeprowadzone zostaną oceny śladu węglowego dla wybranych i chętnych powiatów, aktywni lokalni liderzy wyjadą zobaczyć, jak radzą sobie ze zmianami klimatu samorządy w Kornwalii, przygotowany będzie podręcznik lokalnej ochrony klimatu oraz film, a także inne liczne materiały informacyjne. Już teraz zachęcamy do śledzenia stron internetowych www.zpp.pl oraz naszego portalu, na których już wkrótce znajdą się kluczowe informacje o projekcie i jego przebiegu.

Wojciech Szymalski, Instytut na rzecz Ekorozwoju dla ChronmyKlimat.pl
www.ine-isd.org.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej