więcej


Inicjatywy lokalne

17 wyzwań - 17 odpowiedzi dla Polski w najnowszej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu (20611)

2018-10-17

Drukuj
galeria

Po trzech latach od ogłoszenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprosiło 17 ekspertów z różnych dziedzin do publikacji przedstawiającej największe wyzwania, jakie stoją przed Polską na drodze do skutecznej realizacji założeń Agendy 2030.

Publikacja podkreśla rolę sektora prywatnego, który poprzez prowadzenie społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych działań może przyczynić się do wzmocnienia tego procesu.

Publikacja dostępna jest na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/17-wyzwan-dla-polski-17-odpowiedzi/

25 września 2015 r. podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku  przyjęto „Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Jej ważnym elementem są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Stanowią one mapę głównych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny świat. Ich realizacja ma uczynić życie na Ziemi lepszym dla całego  ekosystemu, a przede wszystkim stworzyć szansę na rozwój dla przyszłych pokoleń.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) stały się ważnym punktem odniesienia dla krajów, organizacji pozarządowych i biznesu. Ich duże znaczenie wynika między innymi z tego, że odnoszą się do wszystkich państw, zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się, a na możliwości ich realizacji warto patrzeć nie tylko z globalnego, ale też z krajowego punktu widzenia.

Właśnie dlatego Forum Odpowiedzialnego Biznesu zdecydowało się porozmawiać o Celach z siedemnastoma ekspertami - naukowcami, dziennikarzami, działaczami społecznymi, ekspertami biznesu, którzy powiedzieli jak oceniają obecny poziom realizacji Celów, podpowiedzieli jak te Cele w Polsce realizować, a przede wszystkim w jaki sposób mogą to robić przedstawiciele biznesu.

- To lektura pełna inspiracji! Przede wszystkim, pokazująca nie tylko jak bardzo spójne i wzajemnie zależne są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Także, jak uwzględnianie tych powiązań jest ważne dla ich pomyślnej realizacji. Trzy kluczowe słowa zrównoważonej przyszłości świata to: klimat, energia i współpraca. Równie ważne: miasta, które jak w soczewce skupią zarówno wyzwania, jak i szanse lepszej przyszłości. - mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu - Komentarze i praktyki uświadamiają, jak ważne jest widzenie szerokiego kontekstu każdego z Celów, jak bardzo potrzebna jest odwaga i ambicja, by „nie popaść w pułapkę średniego rozwoju” – dodaje.

 

W publikacji znalazły się artykuły i wywiady z ekspertami reprezentującymi ośrodki akademickie, instytucje naukowe, organizacje zajmujące się ekonomią, naukami społecznymi, prawem, odpowiedzialną konsumpcją oraz ochroną środowiska, w tym:

 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • Grupa Zagranica
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Federacja Polskich Banków Żywności
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Fundacja Sendzimira
 • Instytut na rzecz Ekorozwoju
 • Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
 • Fundacja WWF Polska

Przy każdym z Celów zaprezentowano przykład dobrej praktyki biznesu realizowanej w danym zakresie. W publikacji można znaleźć opisy działań firm - partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu:

AmRest, Antalis, Carrefour, CEMEX Polska, Adamed, Grupa LOTOS, Grupa TAURON, IKEA, Jeronimo Martins Polska, L’Oréal Polska, LPP, Orange Polska, PGNiG, PKN ORLEN, Polpharma, Skanska, Siemens, Veolia Polska.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu na rzecz SDGs

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest zaangażowane w promocję Celów Zrównoważonego Rozwoju i edukację w tym zakresie. Już w 2015 roku organizacja wydała analizę tematyczną „Cele Zrównoważonego Rozwoju – plan działań dla ludzi i planety” (http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/sdg/).

Dołączyła do Partnerstwa „Razem dla środowiska”, inicjatywy Centrum UNEP/GRID-Warszawa, ośrodka realizującego w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) (http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/fob-dolacza-partnerstwa-razem-dla-srodowiska/). Od 2017 roku największy w Polsce przegląd dobrych praktyk CSR, przygotowany przez FOB, Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” uwzględnia Cele Zrównoważonego Rozwoju (http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2016/). Od października 2017 roku użytkownicy portalu Odpowiedzialnybiznes.pl mogą czerpać informacje o SDGs zagregowane na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/sdgs.

 ***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, już od ponad 18 lat, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej