więcej


Energetyka

Zużycie biopaliw w Europie (9660)

2010-09-05

Drukuj
Całkowite zużycie biopaliw w roku 2009 wyniosło 12,1 Mtoe [milion ton oleju ekwiwalentnego], co odpowiada za 4% ogólnej konsumpcji paliw w transporcie (300 Mtoe). Aby zrealizować swoje zobowiązania i podnieść udział biopaliw do 5,75%, Unia musi zwiększyć ich zużycie o kolejne 6 Mtoe w roku 2010. 
Według EurObserv’ER znów nastąpiło spowolnienie wzrostu europejskiej konsumpcji biopaliw. Zużycie biopaliw w transporcie wzrosło tylko o 18,7% w latach 2008-2009. Dla porównania w latach 2007-2008 wzrost wyniósł 30,3%, w latach 2006-2007 – 41,8%.

W przeciwieństwie do poprzednich lat wzrost zużycia bioetanolu był stabilniejszy (o 31,9% w latach 2008-2009) niż w przypadku biodiesla (o 19,9% w latach 2008-2009). W dalszym ciągu spadało zużyciu oleju roślinnego (o 72,3%), w przeciwieństwie do niego wzrosło za to zużycie biogazu (w Szwecji aż o 23,3%). W Europie większość biopaliw wykorzystywanych w transporcie pochodzi z produkcji biodiesla, co stanowi 79,5% całkowitej wartości energetycznej (19,3% w przypadku bioetanolu). Coraz większy udział ma olej roślinny (0,9%), biogaz natomiast używany jest głównie w Szwecji (0,3%).

źródło: EurObserv-ER 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej