więcej


Energetyka

Zielony przetarg na energię we Wrocławiu (19957)

2016-12-27

Drukuj
galeria

Energia dostarczana w 2017 roku do odbiorców z Wrocławia przez Energę będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu, emisja dwutlenku węgla do atmosfery będzie mniejsza o ok. 165 tys. ton.

Spółka należąca do Grupy Energa wygrała przetarg na dostawę energii elektrycznej dla 281 jednostek wchodzących w skład zorganizowanej przez Urząd Miejski Wrocławia grupy zakupowej, w której skład wchodzą między innymi: Urząd Miasta Wrocław, jednostki kultury, placówki oświatowe, centra zdrowia.

Przetarg na zakup energii był prowadzony w trybie nieograniczonym, z podziałem na trzy specjalistyczne zadania: taryfy oświetleniowe, taryfa B23 i pozostałe taryfy. Wolumen tego przetargu wynosił ok. 171 33 GWh. - Jednym z kryteriów przetargu wrocławskiego magistratu była proekologiczność, czyli udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w energii sprzedanej przez wykonawcę – podkreśla Piotr Hawliczek, prezes Zarządu Energa Obrót SA.

- Wrocław podjął kolejne działania w celu ochrony powietrza – informuje Urząd Miejski Wrocławia. – Całość energii, która będzie zużywana w 2017 roku przez miejskie jednostki wchodzące w skład grupy zakupowej, będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Miasto osiągnęło to dzięki wprowadzeniu w zapisy przetargowe dodatkowej punktacji dla dostawców, którzy udowodnią, że dostarczana przez nich energia pochodzi ze źródeł odnawialnych. Gdyby w obecnym postępowaniu przetargowym energia dla Wrocławia (tak jak to było w latach ubiegłych) pochodziła ze źródeł konwencjonalnych (paliwa kopalne), ilość CO2 wytworzonego przy jej produkcji wyniosłaby ok. 165 tys. ton. Dzięki skierowaniu popytu na „zieloną energię” Urząd Miejski Wrocławia i jednostki korzystają z ekologicznych źródeł i przyczyniają się do ograniczenia emisji CO2 o ok. 165 tys. ton.

Źródło: www.teraz-srodowisko.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej