więcej


Energetyka

Zielone światło dla pierwszego projektu termomodernizacyjnego (9491)

2009-10-26

Drukuj
Należy docenić wysiłek samorządów, które realizują tę inwestycję. Projekt jest komplementarny, ale i stosunkowo trudny, bo wdrażany jednocześnie przez sześć powiatów – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło podczas uroczystego podpisania pierwszej umowy o dofinansowanie w ramach Priorytetu IX Programu Infrastruktura i Środowisko „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”.
Spotkanie odbyło się 20 października 2009 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowę podpisali przedstawiciele zarządu powiatu szczecineckiego oraz prezes NFOŚiGW.

Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego" zostanie dofinansowany kwotą 37,8 mln zł ze środków Funduszu Spójności, co stanowi ok. 50 proc. wartości całego przedsięwzięcia. W ramach projektu w latach 2009-2012 termomodernizacji zostanie poddanych ponad 100 obiektów, w tym m.in. ośrodki pomocy społecznej, biblioteki, szkoły podstawowe, ośrodki zdrowia i budynki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Projekt został wybrany w ramach konkursu dla Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Programu Infrastruktura i Środowisko, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wnioskodawców. W wyniku przeprowadzonego naboru złożono 135 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 2,2 mld zł, co oznacza, że dostępną pulę środków z UE na konkurs przekroczono ponad dziesięciokrotnie. Obecnie finalizowany jest proces ostatecznej oceny merytorycznej najlepszych przedsięwzięć. Na bieżąco podpisywane będą kolejne umowy o dofinansowanie.

źródło: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
www.pois.gov.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej