więcej


Energetyka

Jak inwestować w odnawialne źródła energii? (21507)

2020-10-07

Drukuj
galeria

W najbliższych latach polski sektor energetyczny czeka niezbędna transformacja w kierunku OZE. Które z technologii mają obecnie w Polsce największy potencjał? Którymi nowoczesnymi rozwiązaniami powinni w pierwszej kolejności zainteresować się inwestorzy? Odpowiedzi m.in. na te pytania dostarcza najnowszy raport Instytutu Energetyki Odnawialnej, przygotowany we współpracy z Konfederacją Lewiatan.

Polska energetyka oparta na paliwach kopalnych musi być stopniowo lecz systematycznie transformowana w kierunku bezemisyjnej, czystej energii opartej o odnawialne źródła. Według wyliczeń Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), transformacja energetyki do 2030 roku pochłonie ok. 205 mld zł, z czego 117 mld zł w obszarze elektroenergetyki oraz ok. 88 mld zł w sektorze ciepłownictwa.

Tak szeroko zakrojone inwestycje to wyzwanie zarówno dla firm energetycznych, jak i instytucji finansowych. Aby zoptymalizować inwestowanie w krajowy system OZE, Instytut Energetyki Odnawialnej w ścisłej współpracy z Konfederacją Lewiatan przygotował raport pn. „Możliwości inwestycyjne w energetyce odnawialnej”. Celem ekspertyzy stworzonej dla Polskiego Funduszu Rozwoju jest wskazanie optymalnych ekonomicznie możliwości inwestowania w odnawialne źródła energii, ze wskazaniem na te technologie OZE i obszary inwestowania, które wykazują najwyższą rentowność, a jednocześnie generują najwyższą wartość dodaną w efekcie zaangażowania funduszy publicznych.

Autorzy raportu podkreślają jednak, że dekarbonizacja sektora energetycznego dzięki OZE nie może być oderwana od szerszego otoczenia regulacyjnego. Dlatego w ekspertyzie przeanalizowano najnowsze polityki UE związane z ochroną klimatu, a także przedstawiono najbliższe plany Komisji Europejskiej związane z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu.

Drugim głównym uwarunkowaniem, które autorzy raportu wzięli pod uwagę pandemia wirusa COVID-19 i związane z nią spowolnienie światowej gospodarki.

Kolejnym czynnikiem uwzględnionym w raporcie IEO jest utrzymujące się wysokie ryzyko inwestycyjne w branży OZE, które przekłada się na znaczące koszy kapitału lub brak dostępu do finansowania nawet dobrych projektów, ale realizowanych przez mniejsze podmioty. Zdaniem autorów raportu – „sytuacja ta stwarza przestrzeń i potrzebę do zaangażowania w inwestycje w OZE takich funduszy jak np. Polski Fundusz Rozwoju, a w ślad za tym ustanowienia programu inwestycyjnego w tym zakresie”.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się pod adresem:
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/_files/2020_09/ieo_final_1_.pdf

 

Opracowanie: Anna Dąbrowska
Na podstawie materiałów IEO i Lewiatan


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej